Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 26 03 2019

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 19 MAART 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 19 maart 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

VERVROEGD PENSIOEN PERSONEELSLID WEGENS DEFINITIEVE LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID

 

Aan een personeelslid wordt toegestaan om met ingang van 1 februari 2019 haar rechten op rustpensioen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid ten laste van de openbare schatkist te laten gelden.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

PENSIONERINGSTOELAGE

 

Het vast bureau kent een pensioneringstoelage van 1.000 euro toe aan een personeelslid in vast dienstverband.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

ARBEIDSONGEVAL PERSONEELSLID

 

 

Het Vast Bureau gaat akkoord met de beslissing van de Administatieve Gezondheidsdienst te Gent naar aanleiding van het arbeidsongeval op 7 januari 2017 van een personeelslid in het WZC Warmhof, waarbij 2% vermindering van de arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

ARBEIDSONGEVAL PERSONEELSLID - VASTSTELLING BLIJVENDE INVALIDITEIT EN BEDRAG VAN DE JAARRENTE

 

De verzekeringsmaatschappij Ethias betaalt jaarlijks een jaarrente uit aan een personeelslid van het OCMW ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 2%.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

VACANTVERKLARING JOBSTUDENTEN ZOMER 2019

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Reden: motivering aanvullen

 

Overzicht punten

Zitting van 26 03 2019

 

OVERDRACHT INVESTERINGSKREDIETEN 2018 NAAR 2019

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Reden: niet behandeld in zitting 26 maart