Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 06 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

BVH.1. GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 23 AUGUSTUS 2021.

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 23 augustus 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 09 2021

 

MVdB.1. PROJECT: VERSTERKING VAN HET MENTAAL WELZIJN VAN JONGEREN

 

Het vast bureau gaat akkoord om het project ter versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren op te starten zoals ingediend.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021