Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 12 02 2019

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 5 FEBRUARI 2019: GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 5 februari 2019 goed.

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2019

 

 

GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU VAN 5 FEBRUARI 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 5 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2019

 

 

TERUGBETALING KOSTEN MANDATARISSEN

 

Het vast bureau gaat akkoord met volgende regeling voor de terugbetaling van kosten voor mandatarissen:

Om voor de leden van het BCSDD voor wie de factuur van de deelname aan de vorming niet rechtstreeks betaald werd via de gemeente een terugbetaling te voorzien zo zij een bewijs van betaling kunnen voorleggen, deze in mindering te brengen op het nog toe te kennen budget.

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2019

 

 

GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

- INV/2019/1

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2019

 

 

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 FEBRUARI 2019: VASTSTELLING

 

Het vast bureau deelt de agendapunten mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om te worden opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.