Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 16 04 2019

Overzicht punten

Zitting van 16 04 2019

 

GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 9 APRIL 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 9 april 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 16 04 2019

 

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 APRIL 2019: DEFINITIEVE VASTSTELLING

 

Het vast bureau deelt volgende agendapunten mee aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om te worden opgenomen op de agenda van de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Overzicht punten

Zitting van 16 04 2019

 

VACANTVERKLARING HALFTIJDS CAFETARIAMEDEWERKER LDC OUD ST.JOZEF

 

Het vast bureau verklaart een halftijdse functie van cafetariamedewerker (E1-E3) voor het Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef vacant, te begeven via een vergelijkende aanwervingsprocedure met het oog op een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur.

 

Overzicht punten

Zitting van 16 04 2019

 

GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- INV/2019/6