Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 22 01 2019

Overzicht punten

Zitting van 22 01 2019

 

 

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 JANUARI 2019: VASTSTELLING

 

Aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt medegedeeld volgende punten op te nemen op de agenda van de volgende raad.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 01 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 15 JANUARI 2019: GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 15 januari 2019 goed.