Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 05 03 2019

Overzicht punten

Zitting van 05 03 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 26 FEBRUARI 2019: GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 26 februari 2019 goed.

 

Overzicht punten

Zitting van 05 03 2019

 

 

GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 26 FEBRUARI 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 05 03 2019

 

 

WERKHERVATTING PERSONEELSLID - PROGRESSIEVE TEWERKSTELLING

 

Een voltijds administratief medewerker in vast dienstverband zal na ziekte het werk halftijds hervatten voor de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019.

 

Overzicht punten

Zitting van 05 03 2019

 

 

UITTREDINGSVERGOEDING GEWEZEN MANDATARIS - PRINCIPEBESLISSING

 

Aan een gewezen mandataris wordt een uittredingsvergoeding betaald voor de periode van 7 januari 2019 tot 10 februari 2019 op voorwaarde dat zijn inkomsten voor beide maanden telkens lager liggen dan de wedde van schepen.

De uittredingsvergoeding wordt per maand uitbetaald en er wordt telkens voorafgaand een verklaring op erewoord bezorgd met bewijs van inkomsten in die maand.

 

Overzicht punten

Zitting van 05 03 2019

 

 

JAARLIJKS ACTIEPLAN 2019 (OCMW)

 

Het Vast Bureau verleent haar goedkeuring aan het voorliggend ontwerp 'Jaarlijks actieplan 2019 (OCMW) '.