Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 01 08 2022

Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 19 JULI 2022

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 19 juli 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.2. AANVRAAG BEROEPSZIEKTE VAN EEN GEDETACHEERD PERSONEELSLID - DEFINITIEVE BESLISSING

 

Er wordt een definitieve beslissing opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag beroepsziekte van een personeelslid 

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.3. AANVRAAG BEROEPSZIEKTE VAN EEN PERSONEELSLID - DEFINITIEVE BESLISSING

 

Er wordt een definitieve beslissing opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag beroepsziekte van een personeelslid 

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 01 08 2022

 

KDC.4. AANVRAAG BEROEPSZIEKTE VAN EEN PERSONEELSLID - DEFINITIEVE BESLISSING

 

Er wordt een definitieve beslissing opgemaakt naar aanleiding van een aanvraag beroepsziekte van een personeelslid 

 

Publicatiedatum: 10/08/2022