Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 14 05 2019

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

1.GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 7 MEI 2019

 

Goedkeuren lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 7 mei 2019: punt wordt verdaagd.

 

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

4.WIJZIGING PRESTATIEBREUK ART. 60 TEWERKSTELLING

 

Het vast bureau gaat akkoord met de beëindiging in onderlinge overeenstemming van een arbeidsovereenkomst in toepassing van art. 60§7 met 38/38ste prestaties voor bepaalde duur op 14 mei 2019. Het vast bureau gaat akkoord met een deeltijdse tewerkstelling bepaalde duur in toepassing van art. 60 §7 op 15 mei 2019.

 

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

5.GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- AK1/2019/389

 

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

6.AANVAARDING ONTSLAG VAN EEN VASTBENOEMD GEDETACHEERD PERSONEELSLID MET HET OOG OP PENSIONERING

 

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een vastbenoemd gedetacheerd personeelslid met het oog op pensionering.  Het vast bureau neemt kennis van het feit dat dit personeelslid met ingang van 1 mei 2020 haar rechten op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist mag laten gelden.

 

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

7.OPROEPING VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID VOOR DE PENSIOENCOMMISSIE VAN MEDEX MET HET OOG OP EEN VERVROEGDE PENSIONERING OM MEDISCHE REDENEN

 

Het vast bureau gaat akkoord met het doorverwijzen naar de federale medische dienst Medex van een  halftijds statutair administratief medewerker WZC Warmhof, met het oog op een vervroegde pensionering om medische redenen.

 

Overzicht punten

Zitting van 14 05 2019

 

9.ADDENDUM SOCIAAL VERTALEN LOI

 

Kennisname van de aanvulling op de huidige samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering en goedkeuring opmaken van een addendum sociaal vertalen: punt wordt verdaagd voor bespreking in de fracties.