Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 29 01 2019

Overzicht punten

Zitting van 29 01 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 22 JANUARI 2019: GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 22 januari 2019 goed.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 01 2019

 

 

GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

- AK1/2019/15