Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 04 07 2022

Overzicht punten

Zitting van 04 07 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU DATUM

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 20 juni 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022