Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 07 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 07 06 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 30 MEI 2022

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 30 mei 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 07 06 2022

 

KDC.2. AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2022

 

Aan de voorzitter van de raad worden de punten meegedeeld die het vast bureau wenst op te nemen op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 09/06/2022