Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 19 02 2019

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 12 FEBRUARI 2019: GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 12 februari 2019 goed.

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2019

 

 

GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 12 FEBRUARI 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 12 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2019

 

 

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 FEBRUARI 2019: VASTSTELLING

 

Het besluit van het vast bureau van 12 februari 2019 houdende de vaststelling van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019 wordt opgeheven.

Het vast bureau stelt de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn die wordt medegedeeld aan de voorzitter van de raad, opnieuw vast.

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2019

 

 

GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

- AK1/2019/59 t.e.m. AK1/2019/60

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2019

 

 

TOEKENNEN FORFAITS GSM I.K.V. RAAMCONTRACT VO

 

Het college stelt voor het dienstjaar 2019 de belkredieten voor de werknemers en de mandatarissen vast.