Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 28 05 2019

Overzicht punten

Zitting van 28 05 2019

 

5.GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- INV/2019/7

 

Overzicht punten

Zitting van 28 05 2019

 

7.AANVRAAG PROGRESSIEVE TEWERKSTELLING STATUTAIR PERSONEELSLID

 

Het vast bureau geeft geen toestemming aan een personeelslid om verder halftijds te werken krachtens de regeling voorzien in artikel 242 van de rechtspositieregeling waardoor de halftijdse afwezigheid aangerekend wordt op haar ziektekredietdagen.