Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 11 06 2019

Overzicht punten

Zitting van 11 06 2019

 

1.GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU VAN 4 JUNI 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 4 juni 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 11 06 2019

 

5.GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- AK1/2019/533

 

Overzicht punten

Zitting van 11 06 2019

 

8.DOORVERWIJZING VAN EEN PERSONEELSID NAAR MEDEX

 

Het vast bureau gaat akkoord met het doorverwijzen naar de federale medische dienst Medex van een  voltijds statutair verpleegkundige WZC Warmhof, met het oog op een vervroegde pensionering om medische redenen.

 

Overzicht punten

Zitting van 11 06 2019

 

9.PROGRESSIEVE TEWERKSTELLING PERSONEELSLID

 

Een personeelslid kreeg toestemming om progressief (60%) te werken met ingang van 5 juni 2019 tot 31 augustus 2019.

 

Overzicht punten

Zitting van 11 06 2019

 

10.OPROEP ESF 457 OUTREACH EN ACTIVERING

 

principiële beslissing tot toetreding ESF project 457