Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 30 04 2019

Overzicht punten

Zitting van 30 04 2019

 

2.GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 23 APRIL 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 23 april 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 30 04 2019

 

3.GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- AK1/2019/336 t.e.m. AK1/2019/338

 

Overzicht punten

Zitting van 30 04 2019

 

5.DEELTIJDSE ART. 60 TEWERKSTELLING IN HET LOKAAL DIENSTENCENTRUM

 

Het vast bureau gaat akkoord met de tewerkstelling van een deeltijdse poetsvrouw in toepassing van art. 60§7 (TWE-traject) in LDC Oud St. Jozef met ingang van 6 mei 2019 totdat zij voldoende arbeidsdagen heeft opgebouwd om aanspraak te maken op volwaardige sociale zekerheidsrechten.