Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 07 05 2019

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

1.GOEDKEURING BESLUITENLIJST VAST BUREAU 30 APRIL 2019

 

De lijst met beknopte omschrijving van de besluiten van het vast bureau van 30 april 2019 wordt goedgekeurd.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

5.ARBEIDSONGEVAL ZONDER RESTLETSEL - PERSONEELSLID

 

Een personeelslid werd op 28 april 2018 het slachtoffer van een arbeidsongeval. Dr. Yusoufzai verklaarde het personeelslid geconsolideerd op 25 februari 2019 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

6.CONTROLE STAATSTOELAGE TEWERKSTELLINGEN ART.60’S

 

Het vast bureau besluit om voor de dossiers 2017-2018 waarvoor er onterecht toelage gevraagd werd voor onbezoldigde dagen een voorziening aan te leggen.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

7.VOLTIJDSE ART. 60 TEWERKSTELLING IN DE KRINGWINKEL

 

Een personeelslid start op 7 mei 2019 als voltijdse winkelmedewerker / verkoop in toepassing van art. 60§7 in de Kringwinkel te Maldegem.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

8.OPROEPING PERSONEELSLID VOOR PENSIOENCOMMISSIE

 

Het vast bureau gaat akkoord met het doorverwijzen naar de federale medische dienst Medex van een statutair personeelslid, met het oog op een eventuele verklaring tot definitieve ongeschiktheid, met het oog op een eventuele vervroegde pensionering om gezondheidsredenen.

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

9.GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

 

- AK1/2019/378

 

Overzicht punten

Zitting van 07 05 2019

 

10.INTERNE KREDIETWIJZIGING 1 2019 OCMW

 

Het vast bureau gaat akkoord met het voorstel tot kredietverschuiving nr. 1 2019.