Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het Vast Bureau van 26 02 2019

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

NOTULEN VAN HET VAST BUREAU VAN 19 FEBRUARI 2019 GOEDKEURING

 

Het vast bureau keurt de notulen van de zitting van 19 februari 2019 goed.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

WIJZIGING PRESTATIEBREUK PERSONEELSLID OM MEDISCHE REDENEN

 

Het Vast Bureau gaat akkoord met deeltijdse tewerkstelling van een verpleegkundige in het WZC Warmhof in statutair dienstverband, waarbij zij met ingang van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2019 25% prestaties zal presteren. De afwezigheid wordt pro rata aangerekend op de nog beschikbare ziektekredietdagen.

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

ARBEIDSONGEVAL PERSONEELSLID

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Reden: Zijn er hier beroepsmogelijkheden voor het bestuur?

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

ARBEIDSONGEVAL PERSONEELSLID - VASTSTELLING BLIJVENDE INVALIDITEIT EN BEDRAG VAN DE JAARRENTE

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Reden: Zijn er hier beroepsmogelijkheden voor het bestuur?

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

GOEDKEUREN MANDATEN OCMW

 

Het Vast Bureau keurt volgende mandaten goed en gaat akkoord met de betaalbaarstelling:

- AK1/2019/80

- AK1/2019/82

 

Overzicht punten

Zitting van 26 02 2019

 

 

LDC OUD ST. JOZEF - ONTHEFFING FACTURATIE DRANK - GOEDKEURING

 

Het vast bureau wenst een toepassing van het huishoudelijk reglement en het retributiereglement en houdt zich derhalve aan het standpunt om te factureren tegen verkoopprijs.

Het vast bureau gaat dan ook niet akkoord om de kassa verkoop op datum van 15 oktober 2018, terminal kassa 1, transactienummer 76018 ten bedrage 1.309,60 euro te ontheffen tot aan het bedrag van de aankoopprijs.