Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

1. MEDEDELINGEN

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

2. AKTENAME ONTSLAG RAADSLID GLENN LONGEVILLE EN AANSTELLING RAADSLID EVELIEN VAN DE PUTTE

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid van Glenn Longeville en van de van rechtswege en geldige aanstelling als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van Evelien Van De Putte, in opvolging van ontslagnemend raadslid Glenn Longeville.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

3. GOEDKEUREN NOTULEN EN AUDIOVISUELE LIVESTREAMOPNAME VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MEI 2022

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van de zitting van de raad van 19 mei 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

4. VASTSTELLEN JAARREKENING 2021 OCMW

 

De jaarrekening 2021 van het OCMW Maldegem wordt vastgesteld.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

5. GOEDKEUREN CONVENANT JVA (JEUGDWERKING VOOR ANDERSTALIGEN)

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de convenant in het kader van de samenwerking tussen de gemeente en de feitelijke vereniging JVA (Jeugdwerking voor Anderstaligen) m.b.t. de organisatie van een zomerschool in Maldegem goed tot 31/12/2022.

 

Publicatiedatum: 27/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

 

6. VRAGEN VAN RAADSLEDEN

 

Publicatiedatum: 27/06/2022