MALDEGEM

 

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

zitting van 23 06 2022 -  uur.

Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Mededelingen

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Aktename ontslag raadslid Glenn Longeville en aanstelling raadslid Evelien Van De Putte

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Goedkeuren notulen en audiovisuele livestreamopname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 2022

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Vaststellen Jaarrekening 2021 OCMW

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Goedkeuren convenant JVA (Jeugdwerking voor Anderstaligen)

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Vragen van raadsleden

Publicatiedatum: 15/06/2022