Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

1. TIJDELIJKE AFWEZIGHEID VAN DE VOORZITTER: AKTENAME EN WAARNEMING VAN HET VOORZITTERSCHAP DOOR EEN RAADSLID

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het gemeenteraadsbesluit van heden betreffende de tijdelijke afwezigheid van voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) van 29 september tot en met 5 oktober 2021 en de waarneming van het voorzitterschap door raadslid Wim Swyngedouw (Open Vld).

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

2. AANSTELLING RAADSLEDEN: AKTENAME

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege en geldige aanstelling als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, van Hilde Versluys en Stefaan Heyndrikx.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

3. MEDEDELINGEN

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE LIVESTREAMOPNAME VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 JUNI 2021

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van de zitting van de raad van 24 juni 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

5. AKTENAME VAN HET ONTSLAG VAN DE VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST EN VERKIEZING EN EEDAFLEGGING VAN EEN OPVOLGEND VOORZITTER

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het ontslag van Marleen Van den Bussche als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De raad neemt akte van de voordrachtakte van kandidaat-voorzitter op naam van Stefaan Heyndrikx die wordt verkozen verklaard met ingang van heden. Hij zal het mandaat van Marleen Van den Bussche voleindigen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

6. PERSONEEL VAN DE GEMEENTE EN HET OCMW - DEONTOLOGISCHE CODE - AANPASSING

 

De deontologische code voor het OCMW- en gemeentepersoneel wordt op elkaar afgestemd en als bijlage opgenomen in het arbeidsreglement.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

7. JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2020 - AKTENAME

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport organisatiebeheersing 2020.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

 

8. VRAGEN VAN RAADSLEDEN

 

Publicatiedatum: 08/10/2021