MALDEGEM

 

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

zitting van 30 09 2021 - 21uur.

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Tijdelijke afwezigheid van de voorzitter: aktename en waarneming van het voorzitterschap door een raadslid

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Aanstelling raadsleden: aktename

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Mededelingen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Goedkeuring notulen en audiovisuele livestreamopname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Aktename van het ontslag van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkiezing en eedaflegging van een opvolgend voorzitter

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Personeel van de gemeente en het OCMW - deontologische code - aanpassing

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Jaarrapport organisatiebeheersing 2020 - Aktename

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Vragen van raadsleden

Publicatiedatum: 22/09/2021