MALDEGEM

 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

zitting van 30 09 2021 -  uur.

Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Tijdelijke afwezigheid van de voorzitter: aktename en waarneming van het voorzitterschap door een gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Opheffing van de besluiten van de burgemeester betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis en vaststellen van de nieuwe maatregelen: bekrachtiging besluit van de burgemeester van 15 september 2021

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Ontslag gemeenteraadslid Geert De Roo: aktename

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Aanwijzing van een opvolgend raadslid n.a.v. het ontslag van raadslid Geert De Roo: onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Ontslag gemeenteraadslid Marleen Van den Bussche: aktename

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Aanwijzing van een opvolgend raadslid n.a.v. het ontslag van raadslid Marleen Van den Bussche: onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Mededelingen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Goedkeuring notulen en audio- of audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 24 juni 2021

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Jaarrapport organisatiebeheersing 2020 - Aktename

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Personeel van de gemeente en het OCMW - deontologische code - aanpassing

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Lokale politie - vacantverklaring 2 plaatsen inspecteur interventie

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Lokale politie - vacantverklaring mandaat korpschef categorie 1

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Gecoördineerd aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van parkeerplaatsen van korte duur op gemeentewegen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van Shop&Go parkeerplaatsen op gemeentewegen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

15. Straatnaamgeving verbinding tussen Kerselare en Gentweg : Definitieve beslissing

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

16. Schenking grond kerkhof Brezendedreef Donk

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

17. Parking Brezendedreef thv kerk

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

18. Patrimonium - aankoop Westeindestraat 16 - aankoopbelofte - principiële beslissing

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

19. Patrimonium - Westeindestaat 14 -  aankoop - principiële beslissing

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

20. Spam 16 - Overeenkomsten grondinnames

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

21. Spam 16 Vossenhol - Goedkeuring akten

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

22. Spam 18 - Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers -Rioleringswerken Ringbaan - Definitief besluit onteigening

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

23. Spam 18 Verbranden Bos - overeenkomsten

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

24. Verkoop stukje weg thv de Stationsstraat

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

25. Kosteloze overname weg Verbranden Bos 23

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

26. Overeenkomst landsgrensoverschrijdende lozingen

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

27. Overname bomen en plantrecht Waleweg

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

28. Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Aquaflanders naar gemeente Maldegem

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

29. KuMa - schooljaar 2021-2022 - structuur - bijkomende niet-gesubsidieerde uren.

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

30. Vervanging leden Raad van Bestuur AGB Maldegem

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

31. Retributieverordening op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd: wijziging

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

32. Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening 2020: kennisname

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

33. Welzijnsvereniging Audio - Toetreding van nieuwe leden: goedkeuring

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

34. Vragen van raadsleden

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

35. Lokale politie - uitbetaling rente arbeidsongeval inspecteur van politie

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

36. Lokale politie - consolidatie arbeidsongeval

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

37. Lokale politie - Besluit van de burgemeester - Aktename aanstelling diensthoofd dienst steun

Publicatiedatum: 22/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 09 2021

 

BESLOTEN ZITTING

 

38. Lokale politie - Besluit van de burgemeester - Aktename benoeming adviseur diensthoofd steun

Publicatiedatum: 22/09/2021