MALDEGEM

 

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD

 

zitting van 23 06 2022 -  uur.

Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Mededelingen

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

2. Goedkeuring notulen en audio- of audiovisuele opname van de gemeenteraadszitting van 19 mei 2022

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

3. Ontslag Glenn Longeville als gemeenteraadslid: aktename

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

4. Aanwijzing van een opvolgend raadslid n.a.v. het ontslag van raadslid Glenn Longeville: onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging door Evelien Van De Putte

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

5. Samenwerkingsovereenkomst vzw De Redekiel: goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

6. Huishoudelijk Reglement Lokaal Overleg Kinderopvang Maldegem - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

7. Vaststelling retributiereglement ontlenen feest- en ander ontleenbaar materiaal

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

8. Spam 13 Middelburg - Goedkeuring akten

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

9. Spam 13 Middelburg - goedkeuring verkoopbeloftes

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

10. Spam 16 Vossenhol - goedkeuring akten grondverwerving

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

11. Spam 16 Vossenhol - Inname grond - Goedkeuring akte

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

12. Uitbreiding verkaveling De Beeke - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

13. Verkaveling Waterpolder 3: grondruil-voorwaarden - goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

14. Verkoop stukje weg Stationsstraat - Goedkeuring akte

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

15. Subsidieaanvraag IGS wonen Maldegem-Wachtebeke-Zelzate - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

16. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de afbakening van de bebouwde kommen - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

17. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van Shop & Go parkeerplaatsen op gemeentewegen - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

18. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van verkeersmaatregelen in het nieuw gedeelte van het bedrijventerrein (gebied tussen de N9, CC Den Hoogen Pad, Ringbaan, Zandakkers en het Vliegplein) - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

19. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van een zonale snelheidsbeperking tot 50 km/u in het bedrijventerrein - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

20. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van een oversteekplaats voor voetgangers in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 99 - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

21. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de parkeerregeling in de Stationsstraat - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

22. Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende de invoer van een parkeerverbod aan de overzijde van de parkeerhaven in de zijstraat van de Canadezenlaan, gelegen langs het spoorwegdomein - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

23. Aanduiding vertegenwoordiger in Jeugdherbergcomité

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

24. Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de stuurgroep van het Landschapspark Drongengoed van Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) - Opheffing

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

25. Aanstelling medewerker IVM tot GAS-vaststeller

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

26. Overdracht IBO - Stand van zaken - Stopzetting overdracht

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

27. Patrimonium - Aaankoop gronden MBV Kleit - Definitieve beslissing

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

29. Patrimonium - Aankoop gronden Van den Bossche Kleit - Definitieve beslissing

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

28. Patrimonium - Aankoop gronden Reesinghe - Definitieve beslissing

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

30. Goedkeuring naam bedrijventerrein

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

31. Rekening 2021 Politiezone Maldegem - Vaststelling

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

32. Politie- begrotingswijziging 2022 nr. 1-2

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

33. Jaarrekening Hulpverleningszone Meetjesland jaarrekening 2021 - Kennisname

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

34. Jaarrekening AGB 2021 - Advies

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

35. Jaarrekening 2021 Gemeente Maldegem - Vaststelling

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

36. Jaarrekening 2021 OCMW - Goedkeuring

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

37. Lokale politie - vacantverklaring hoofdinspecteur lokale recherche

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

38. Lokale politie - vacantverklaring inspecteur van politie team lokale recherche

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

39. Jaarrapport organisatiebeheersing - Aktename

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

40. Toegevoegd punt door raadslid Stefaan Heyndrikx (De Merlaan): Vraag tot verlaging van de aanvullende personenbelasting

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

41. Toegevoegd punt door raadslid Kiran Van Landschoot (Open Vld): Aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het parkeren voor zorgverstrekkers

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

42. Toegevoegd punt door raadslid Henk Deprest (Open Vld): Bezwaarschrift tegen stikstofakkoord van de Vlaamse regering

Publicatiedatum: 20/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

OPENBARE ZITTING

 

43. Vragen van raadsleden

Publicatiedatum: 15/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 23 06 2022

 

BESLOTEN ZITTING

 

44. Lokale politie - Goedkeuring vervroegd rustpensioen

Publicatiedatum: 15/06/2022