Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 27 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

BV.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 SEPTEMBER 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 september 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

BV.2. CONSULTANT STAFMEDEWERKER BURGEMEESTER EN ALGEMEEN DIRECTEUR: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Consultant stafmedewerker burgemeester en algemeen directeur” wordt gegund aan BDO Advisory CVBA, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem, tegen een eenheidsprijs van € 1.089,00 incl BTW per werkdag en dit voor een duur van 100 werkdagen.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

BV.3. LOKALE POLITIE - AANVRAAG RECHTSHULP INSPECTEUR

 

Het college beslist dat een politie-inspecteur kosteloze rechtshulp verkrijgt op grond van artikel 52 van de WPA ingevolge een geval van weerspannigheid op 6 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.1. ERKENNINGSAANVRAAG OKRA DONK

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Okra Trefpunt Donk te erkennen als Maldegemse seniorenvereniging.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.2. EVALUATIE MAKERS MET HET OOG OP EDITIE 2022 EN AANPAK UITWERKING REGIOBREED KUNSTPROJECT

 

Het college gaat akkoord met het thema REMAKE voor de activiteiten die in het kader van het (amateur)kunstenproject MAKERS 2022 zullen worden uitgewerkt. De projectlancering kan in oktober-november 2021 gebeuren (met de oproep tot deelname thematentoonstelling), zodat een zo ruim mogelijk publiek kan worden bereikt.

 

Tevens beslist het college dat tijdens het schooljaar 2021-2022 in Kuma een of meerdere tijdelijke, publieke tentoonstellingen van en/ of open gastcolleges door (gerenommeerde) kunstenaars, die rond dit thema van REMAKE actief zijn, dienen te worden ingericht om zo het draagvlak voor dit project te vergroten.

 

Het college vraagt ook om een conceptvoorstel uit te werken voor een kunstevent dat Maldegem op de kaart moet zetten met als insteek “goede grond om op te groeien”.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.3. BESLISSING INZAKE HET BEROEP TEGEN DE OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER VAN DE WONING GELEGEN KAPELAANSTRAAT 1

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het bezwaar ingediend op 1 juli 2021 tegen de opname van de woning in de Kapelaanstraat 1 op het leegstandsregister niet in te willigen. Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de woning opgenomen blijft in het leegstandsregister en dit vanaf de datum van administratieve akte, zijnde 14 juni 2021.

De woning zal geschrapt worden na 6 ononderbroken maanden bewoning.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.4. BESLISSING INZAKE HET BEROEP TEGEN DE OPNAME IN HET LEEGSTANDSREGISTER VAN DE WONING GELEGEN NOORDSTRAAT 17

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het bezwaar ingediend op 1 juli 2021 tegen de opname van de woning in de Noordstraat 17+ op het leegstandsregister in te willigen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de woning niet wordt opgenomen in het  leegstandsregister.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.5. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN ADEGEM-DORP 47

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 3 september 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Adegem-Dorp 47, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 4 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.6. CORRECTIE ZONEGRENSBEPALING KON ASTRIDLAAN 37

 

Het college gaat akkoord met de opheffing vanaf heden van haar beslissing van 4 februari 2020, houdende goedkeuring van de zonegrensbepaling dd. 1 oktober 2019 van landmeter Freddie De Keyser, voor het perceel Maldegem, 2de afdeling sectie D nummer 3 X (Koningin Astridlaan 37), aangezien deze zonegrensbepaling ondertussen door meer recente digitale opmetingen achterhaald is.

 

Het college keurt de zonegrensbepaling dd. 21 september 2021 goed, zoals opgemaakt door het studiebureau Plan² bvba, ter hoogte van het perceel Maldegem, 2de afdeling sectie D nummer 3 X (Koningin Astridlaan 37).

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.7. OMV 2020-15 VKA - VERKOOPBAARHEIDSATTEST VERKAVELING OUDE AARDENBURGSE WEG

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelaar de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zal leveren zodat hij de in deze verkaveling begrepen loten vrijwillig mag vervreemden, voor meer dan negen jaar te huur te zetten of verhuren. Dit voor verkavelingsvergunning (met ref.: OMV 2020-15 VKA) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 1 februari 2021 met betrekking tot de gronden gelegen Oude Aardenburgse Weg tussen de nummers 15 en 21 en kadastraal gekend als afdeling 3 sectie H nummers 1132 E en 1141K. Het verkoopbaarheidsattest wordt afgeleverd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.8. OMV 2021322 - WATERPOLDER 18A - UITBREIDEN VAN BESTAANDE STAL NAAR HOBBYSTAL VOOR WEIDEDIEREN

 

Er wordt een voorwaardelijke vergunning verleend voor een omgevingsproject met als voorwerp uitbreiden van bestaande stal naar hobbystal voor weidedieren te Waterpolder 18A, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.9. OMV 2021325 - THIJSKENSSTRAAT 33 - BOUWEN VAN EEN WONING + SLOPEN BESTAANDE WONING

 

Er wordt een vergunning geweigerd voor een omgevingsproject met als voorwerp bouwen van een woning + slopen bestaande woning te Thijskensstraat 33, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.10. OMV 2021326 - STRIEPE 53 - VERBOUWEN VAN EEN RIJWONING

 

Er wordt voorwaardelijke vergunning verleend voor een omgevingsproject met als voorwerp verbouwen van een rijwoning te Striepe 53, 9991 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.11. OMV 2021331 - APPELBOOM 4C - SLOOP EN HERBOUW EENGEZINSWONING

 

Er wordt een voorwaardelijke vergunning verleend voor een omgevingsproject met als voorwerp sloop en herbouw eengezinswoning te Appelboom 4C, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.12. OMV 2021332 - KONINGIN ASTRIDLAAN 34B - VERBOUWEN UITBREIDEN VAN ÉÉNGEZINSWONING

 

Er wordt een voorwaardelijke vergunning verleend voor een omgevingsproject met als voorwerp verbouwen uitbreiden van een ééngezinswoning te Koningin Astridlaan 34B, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.13. OMV 2021333 - GASMETERSTRAAT 16 - GEVELBEPLEISTERING SILICONENPLEISTER OP VOOR- EN ZIJGEVELS

 

Er wordt een vergunning verleend voor een omgevingsproject met als voorwerp gevelbepleistering siliconenpleister op voor- en zijgevel te Gasmeterstraat 16, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.14. OMV 2021432 - BERLAARS 1A - EENMALIGE AUTOCROSS

 

Er wordt akte genomen van de melding van een autocross te Berlaars 1A, 9991 Adegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.15. OMV 2021434 - PADDEPOELEWEG 9 - GEDEELTELIJKE STOPZETTING TUINBOUWBEDRIJF

 

Er wordt akte genomen van de melding van een gedeeltelijke stopzetting activiteit te Paddepoeleweg 9, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

NM.16. OMV 2021440 - MURKEL 21 - ONDERGRONDSE PROPAANGASTANK

 

Er wordt akte genomen van de melding van een ondergrondse propaangastank gelegen te Murkel 21, 9991 Adegem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

PV.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

1)      Maldegemment4EyeHope georganiseerd op 3 oktober 2021 in het St. Annapark door Eyehopefoundation. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt meer dan1.000.

(Datum aanvraag: 26/02/2021)

2)      De winterkermis georganiseerd van 8 tot en met 11 oktober 2021 door het Feestcomité in Adegem Dorp. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 500.

(Datum aanvraag: 31/08/2021)

3)      Moerhuize Kermis georganiseerd van vrijdag 1 tot en met maandag 4 oktober 2021 door Feestcomité Rondom De Rapenburg vzw in Moerhuizestraat 19 en 51. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 150.

(Datum aanvraag: 06/09/2021)

4)      De Autocross georganiseerd op zondag 17 oktober 2021 door Racing Team De Wielewaal in Berlaars 1, Adegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 900                            .

(Datum aanvraag: 02/09/2021)

5)      Het Concert Orgel en Natuurhoorn georganiseerd op zondag 17 oktober 2021 door Orgelpunt Adegem in de Kerk te Adegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 160.

(Datum aanvraag: 15/09/2021)

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

PV.2. PROJECTOPROEP E-INCLUSIE: NIET-DEELNEMING

 

Het college beslist om niet in te tekenen op de projectoproep e-inclusie maar wel verder in te zetten op e-inclusie, vertrekkend het eigen dienstverleningsconcept en rekening houdend met wat al bestaat.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

PV.3. ZWINSTREEK - PROJECTCOÖRDINATOR - SCHELDEMONDFONDS

 

Het college ondersteunt de subsidieaanvraag door Westtoer bij het Scheldemondfonds voor de aanstelling van een projectcoördinator, met een 2/5-prestatie en voor de duur van anderhalf jaar.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

RD.1. AMBTSHALVE INSCHRIJVING IN HET BEVOLKINGSREGISTER

 

Een persoon wordt van ambtswege in het bevolkingsregister ingeschreven.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

RD.2. OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS

 

Het college beslist om het bevolkingsregister te raadplegen in het kader van interne doeleinden van het bestuur.

 

 

Onder de interne doeleinden wordt verstaan het informeren aan nieuwe inwoners, het feliciteren van ouders van nieuwgeborenen, huwelijkskoppels, jubilaressen en eeuwelingen of condoleren van nabestaanden van overledenen.

 

De lijsten van geboorten, huwelijken, nabestaanden van overledenen, jubilaressen, eeuwelingen en nieuwe inwoners worden wekelijks overgemaakt aan het secretariaat.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.1. HERSTELLEN BETONVAKKEN 2021: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het college keurt ket bestek met nr. CAD-2021-039 en de raming voor de opdracht “Herstellen betonvakken 2021”, opgesteld door de Dienst Openbaar Domein goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 65.241,50 excl. btw of € 78.942,22 incl. 21 % btw (€ 13.700,72 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.2. AANSTELLEN LANDSCHAPSARCHITECT VOOR HET PROJECT BOMEN BOOMEN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

De opdracht “Aanstellen landschapsarchitect voor het project Bomen Boomen" wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.3. ONTRUIMEN GRAVEN EN ONTKNEKELEN PERCELEN OP HET KERKHOF VAN MALDEGEM, KATSWEG ZN IN 9990  MALDEGEM: GOEDKEURING SCHORSING 1

 

De opdracht “Ontruimen graven en ontknekelen percelen op het kerkhof van Maldegem, Katsweg zn in 9990  Maldegem” wordt geschorst tot en met 28 februari 2022.

De werken dienen opnieuw aan te vangen op 1 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.4. AANVRAAG BIJKOMEND BUDGET VOOR GRONDVERWERVING SPAM PROJECTEN

 

Het college gaat akkoord om bijkomende kredieten te voorzien in de meerjarenplanning ten behoeve van de grondverwervingen voor de SPAM projecten nrs. 13 (riolering Middelburg), 16 (riolering Vossenhol) en 18 (riolering Verbranden Bos, Kallestraat en Zandakkers).

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.5. DE WATERBELEVING IN HET PARK

 

Het college keurt de opstart van de studie voor dansfontein en spiegelvijver in het Sint-Annapark goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.6. KERSTVERLICHTING 2021

 

Het college gaat akkoord met het opnieuw plaatsen van de kerstbomen en kerstverlichting op dezelfde locaties.

Het college gaat akkoord met het organiseren van een kerstversieringswedstrijd voor handelaars en burgers.

Het college gaat akkoord met de aankoop van de voorgestelde bijkomende artikelen.

 

De budgetten in verband met deze opdrachten worden voorzien door budgetverschuiving onder artikel GBB-FIN algemeen rekening 0111/01-214000 van de meerjarenplanning 2020-2025.

Het schepencollege gaat eveneens akkoord dat de kerstbomen aangekocht worden met de financiële middelen van de groendienst.

 

Het schepencollege gaat akkoord met een prijsaanvraag gericht aan de voorgestelde leveranciers.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.7. PV DEF OPLEV GROENAANLEG VK DE GEUZEN

 

Het college keurt het proces verbaal van definitieve oplevering van de groenaanleg in de verkaveling De Geuzen goed, zoals opgemaakt door het studiebureau Jonckheere op 13 september 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

JV.8. ROOIEN VAN BESTAANDE BOMEN KALLESTRAAT - RINGBAAN

 

Het college keurt het rooien van de linden langs de Ringbaan en Kallestraat goed. Hierbij worden de voorgesteld leveranciers aangeschreven.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

GL.1. AMWD - AANKOOP PIANO

 

Het college wijst de aankoop van een akoestische piano Yamaha U1PE voor een bedrag van € 8.500, incl. BTW toe aan piano's Maene, Industriestraat 42, 8755 Ruiselede.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

GL.2. KUMA - SAMENWERKINGSPROJECT HALLOWEEN 2021

 

Het college gaat akkoord met de deelname van de KuMa aan het samenwerkingsproject Halloween 2021 (samen met het Comité voor initiatief en de basisschool de Driesprong) op 30 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.1. LEVERING KOPIEERPAPIER VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Levering kopieerpapier voor de duur van 2 jaar” wordt gegund aan  Lyreco Belgium sa, Rue Du Fond Des Fourches 20, 4041 Vottem.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.2. RAAMOVEREENKOMST VOOR DE BEHANDELING VAN UITGAANDE POST (AFHALING POSTSTUKKEN, FRANKERING EN VERZENDING BRIEVEN, AANGETEKENDE ZENDINGEN EN PAKKETTEN) OVER EEN PERIODE VAN 48 MAANDEN: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Raamovereenkomst voor de behandeling van uitgaande post (afhaling poststukken, frankering en verzending brieven, aangetekende zendingen en pakketten) over een periode van 48 maanden” wordt gegund aan Postalia Belgium BV, Dreve Gustave Fache 1, 7700 Mouscron.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.3. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2020 - BEZWAAR - BROEKELKEN 38

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 8 juli 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020, met kohierartikel 620000061612 bij referte 47020527492 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 2.500,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.4. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2020 EN 2021 - BEZWAAR - BOGAARDESTRAAT 22 EN 42

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 30 juni 2021 en 19 juli 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020 met kohierartikels 620000059386, 620000059588, 620000059487 en 620000059285 bij refertes 46122341938, 51072537394, 49101637748 en 55010846569 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 2.500,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020.

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 19 juli 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021, met kohierartikels 621000049564, 62100049766, 621000049665 en 621000049463 bij refertes 46122341938, 51072537394, 49101637748 en 55010846569 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 2.500,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.5. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2021 - BEZWAAR - EDESTRAAT 16

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 16 augustus 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021, met kohierartikel 6210000505074 bij referte 0461906080 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 3.000,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.6. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2021 - BEZWAAR - BRIELSTRAAT 15

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 19 juli 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021, met kohierartikel 621000051483 bij referte 69090718946 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 3.000,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.7. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/257 & 2021/258 van aanrekeningen 2021/538 & 2021/539 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.8. INTERNE KREDIETVERSCHUIVING 3 2021

 

Het college keurt de interne kredietverschuiving nr. 3 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.9. KOHIER NIET-BETAALDE CONTANTBELASTINGEN STANDPLAATSEN OP DE WEKELIJKSE MARKT: AANSLAGJAAR 2021

 

Het college stelt het tweede kohier voor de belasting op de standplaatsen op de wekelijkse markt aanslagjaar 2021 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 268,00 euro.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 09 2021

 

MV.10. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/71 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100147 t/m 202100152 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 05/10/2021