Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 12 07 2022

Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

KDC.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

KDC.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 4 JULI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

KDC.3. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijst van bestelbonnen 2022/188 en de lijsten van aanrekeningen 2022/396 & 2022/397 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

KDC.4. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

De bestelbonlijst met volgende bestelbonnen ligt voor ter kennisgeving:

        2022000622 t/m 2022000625

 

 

Het college keurt de mandatenlijst met volgende mandaten goed:

        2022000433 t/m 2022000437

        2022000439 t/m 2022000447

        2022000449 t/m 2022000450

        2022000452 t/m 2022000469

        2022000475 t/m 2022000476

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

SS.1. HUIS AAN HUIS INZAMELING TEXTIEL DOOR M-ACCENT

 

Het college geeft M-accent de toelating om op het grondgebied Maldegem een huis aan huis inzameling te organiseren op 17 augustus 2022. Na een gunstige evaluatie van deze inzamelactie kunnen ook de inzamelacties op 15 maart 2023 en 16 augustus 2023 toegelaten worden.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.1. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN FRANCIS DE MEEUSLAAN 6 EN BURKEL TE MALDEGEM (AFD 2 SIE E NR. 4D, 4G EN 5B)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende attest en plan van verdeling van de grond gelegen Francis de Meeuslaan 6 en Burkel te Maldegem (afd 2 sie E nrs 4D, 4G en 5B).

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.2. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN KLEITKALSEIDE 2A, EELVELDE, DEN CAMPEL TE MALDEGEM (AFD 1 SIE C NRS. 1357A, 551B, 472A, 473A, 478A, 414A, 415C EN 428F EN SIE D NRS. 676A, 676B, 676C, 526, 527, 492, 497, 498, 499 EN 500)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Kleitkalseide 2A, Eelvelde, De Campel te Maldegem (afd 1 sie C nrs. 1357A, 551B, 472A, 473A, 478A, 414A, 415C en 428F en sie D nrs. 676A, 676B, 676C, 526, 527, 492, 497, 498, 499 en 500).

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.3. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN SCHAUTENSTRAAT 244 TE MALDEGEM (AFD 3 SIE F NR. 161K EN 162F)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Schautenstraat 244 te Maldegem (afd 3 sie F nummer 161K en 162F).

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.4. OMV 2021-11 VKA - VERKAVELING VAKEBUURTSTRAAT TUSSEN 226A EN 228 - VERKOOPSATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelaar de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen heeft geleverd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.5. OMV 2021533 -  NIEUWSTRAAT 13 - HET VERBOUWEN VAN EEN HANDELSWONING TOT COHOUSING MET 3 WOONGELEGENHEDEN - GEDEELTELIJK VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.6. OMV 2022132 - SPEYESTRAAT 74A - REGULARISATIE INRICHTING EN EXPLOITATIE HONDENKENNEL VOOR MAXIMUM 10 DIEREN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.7. OMV 2022153 - KATSWEG 2 - PLAATSEN NIEUWE ISOLATIE, FAÇADESTEEN EN RAMEN - GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Katsweg 2 met als onderwerp het plaatsen van nieuwe isolatie, een nieuwe façadesteen en ramen.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.8. OMV 2022155 - BLOEMESTRAAT 35 - HET VERBOUWEN VAN EEN WONING DOOR HET AFBREKEN EN HET OPNIEUW OPRICHTEN VAN EEN ACHTERBOUW EN SLOPEN VAN BIJGEBOUWEN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Bloemestraat 35 voor het verbouwen van een woning door het afbreken en het opnieuw oprichten van een achterbouw en het slopen van bijgebouwen.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.9. OMV 2022189 - DE ZWAAN NV - KONING LEOPOLDLAAN 20E - UITBEKLEDEN BESTAANDE GEVEL, AANBRENGEN LOGO EN HET PLAATSEN VAN AIRCO/WARMTEPOMP.

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Koning Leopoldlaan 20E voor het uitbekleden van een bestaande gevel, het aanbrengen van een logo en het plaatsen van airco/warmptepomp.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.10. OMV 20223 - BROEKELKEN 34B - HET BIJSTELLEN VAN EEN VERGUNDE VERKAVELING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Broekelken 34a voor het bijstellen van een vergunde verkaveling.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.11. OMV 2022-80 WIJZIGINGSVERZOEK

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de wijzigingsaanvraag toe te staan.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 12 07 2022

 

NM.12. OMV 202282 - VAKEBUURTSTRAAT 310 - HET SLOPEN, HERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN DE BESTAANDE WONING EN HET SLOPEN VAN DE 2 DICHTSBIJGELEGEN BIJGEBOUWEN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 25/07/2022