Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 27 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 20 JUNI 2022.

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

KDC.3. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten van aanrekeningen 2022/309, 2022/369, 2022/370 & 2022/372 van de gemeente goed.

 

De betaling van lijst 2022/309 & 2022/372 zal gebeuren na goedkeuring op raad van 23/06/2022

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

KDC.4. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bestelbonlijst met volgende bestelbonnen:

        BB 2022000549

        BB 2022000555 - 2022000556

        BB 2022000564 - 2022000565

        BB 2022000568 - 2022000569

        BB 2022000573

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de mandatenlijst met volgende mandaten goed:

        Mandaat 2022000400 t/m 2022000408

        Mandaat 2022000410 t/m 2022000412

        Mandaat 2022000415 t/m 2022000423

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

KDC.5. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2021 - BEZWAAR - HEULENDONK 27C

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaard het bezwaarschrift, ingediend op 12 mei 2022, tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2021, met kohierartikel 621000105744 bij referte 79051536506 ontvankelijk, maar ongegrond. Het bedrag van 1.500 euro blijft verontschuldigd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

KDC.6. UITVOERBAARVERKLARING DWANGBEVELEN

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de onbetaalde facturen volgens de lijst in bijlage voor het totaal bedrag van 3.209,60 euro te viseren en uitvoerbaar te verklaren.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

 1. De barbecue georganiseerd op 16 juli 2022 door KLJ Adegem ter hoogte van het terrein aan Den Hoogen Pad. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 400.
  (Datum aanvraag: 21/05/2022)
 2. Het recreatoernooi Rope Skipping georganiseerd op 13 mei 2023 door Gymclub Altis Eeklo in sporthal MEOS. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 500.
  (Datum aanvraag: 01/06/2022)
 3. Summer Vibes georganiseerd op zaterdag 9 juli 2022 door Night-Topia in Jeugdhuis De Redekiel. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 200.
  (Datum aanvraag: 06/06/2022)
 4. Kermis Dorp 56 georganiseerd van 8 tot en met 10 juli 2022 door Dorp 56 in Adegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 200.
  (Datum aanvraag: 09/06/2022)
 5. De Afterwork georganiseerd op 01 juli 2022 door Tc Pc 't Lobbeke in de Vakebuurtstraat 192. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 250 op het drukste moment.
  (Datum aanvraag: 24/05/2022)

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

PH.2. KUMA - SCHOOLJAAR 2021-2022 - ADMINISTRATIEF EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL - AANSTELLING TER VERVANGING -

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker ter vervanging van een ander administratief medewerker aan.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

PH.3. KUMA - EINDEJAARSJURY 2022 - AANSTELLING

 

De examenjury, belast met de beoordeling van de werken en de mondelinge examens van de laatstejaarsstudenten van de hogere graad van onze gemeentelijke KuMa, wordt samengesteld.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

PH.4. KUMA -SCHOOLJAAR 2021-2022 - ADMINISTRATIEF EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL - AANSTELLING TER VERVANGING -

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker ter vervanging van een ander administratief medewerker aan.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

SS.1. OMV 2022221 - KLEITKALSEIDE 124 - TIJDELIJKE BRONBEMALING

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen Kleitkalseide 124 te 9990 Maldegem

met als voorwerp tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van riolering.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

AL.1. GOEDKEUREN CONCESSIE URNENKELDER

 

Een 25-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

AL.2. GOEDKEURING CONCESSIE URNENKELDER

 

Een 25-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

AL.3. HERNUMMERING IN DE OUDE MOLENWEG

 

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met het toekennen van huisnummers in de Oude Molenweg.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.1. GEMEENSCHAPSCENTRUM: ZAALAANVRAAG VAN VBS DE PAPAVER OP 16 JUNI 2022 DIE GOEDKEURING COLLEGE VEREIST

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde zaalaanvraag.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.2. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN KLEITKALSEIDE 62

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 15 juni 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Kleitkalseide 62, in te willigen. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2023, 2024 en 2025.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.3. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN MARKTSTRAAT 14

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 16 juni 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Marktstraat 14, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 1 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.4. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN MOLENSTRAAT 73

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 20 juni 2022 voor de woning gelegen te Adegem, Molenstraat 73 in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 27 juni 2022 tot en met 27 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.5. AANVRAAG OCCASIONELE STANDPLAATS MAANDAGMARKT 04-11/07 DOOR 21 JULI COMITÉ

 

Het college geeft toestemming aan het 21-juli comité voor het innemen van een gratis standplaats voor een stand tijdens de wekelijkse maandagmarkt op 4 en 11 juli 2022 van 8u tot 12u, voor de inschrijvingen voor de fietstocht in het kader van 21 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.6. OPROEP VOOR POP-UP INVULLING (NIET HORECA) IN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst lokale economie om de leegstand van handelspanden op te volgen in functie van pop-up-invulling (niet-horeca).

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.7. WEGWIJSBRIEF AAN STARTENDE ONDERNEMERS EN ANDERE INITIATIEVEN LOKALE ECONOMIE

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om volgende initiatieven te ontwikkelen vanuit de dienst lokale economie: wegwijsbrief aan startende ondernemers, het luik ‘ondernemen’ op de gemeentelijke website nog informatiever maken.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.8. VERZOEK TOT ADVIES MILIEUSCREENINGSNOTA BIJ AANVRAAG PLANOLOGISCH ATTEST INTRATUIN

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.9. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN BOGAARDESTRAAT 112 TE MALDEGEM (AFD 2 SIE D NR. 58Z)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Bogaardestraat 112 te Maldegem (afd 2 sie D nummer 58Z).

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.10. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN KROMMEWEGE 40 TE MALDEGEM (AFD 1 SIE C NR. 302W)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Krommewege 40 te Maldegem (afd 1 sie C nummer 302W).

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.11. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN MURKEL 8 EN 6+ TE MALDEGEM (AFD 5 SIE E NR. 336W EN 539S)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Murkel 8 en 6+ te Maldegem (afd 5 sie E 339W en 539S) voor het vestigen van een recht van opstal.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.12. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VERBRANDEN BOS 23 TE MALDEGEM (AFD 5 SIE H NR. 733/55D)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Verbranden Bos 23 te Maldegem (afd 5 sie H nummer 733/55D).

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.13. OMV 2022127 - ADEGEM-DORP 48 - VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN EENGEZINSWONING IN HALFOPEN BEBOUWING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Adegem-Dorp 48 met als onderwerp verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bebouwing.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.14. OMV 2022138 - NOORDSTRAAT 91/93- REGULARISATIE VERBOUWING + REGULARISATIE BEPERKTE INTERNE WIJZIGINGEN + HERSTEL BUITENAANLEG TUINZONE - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.15. OMV 2022148 - KALLESTRAAT 50 -  INBUIZING VAN DE OPRIT EN TOEGANG TOT OPENBAAR DOMEIN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kallestraat 50, 9991 Adegem met als onderwerp: inbuizing van de oprit en toegang tot openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.16. OMV 202256 - GEEN ADRES - SLOOP BUNKERS + AANLEG AS PARKEERSTRIP - GEDEELTELIJK VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.17. OMV 202271 - SCHORREWEG 6 - AFBRAAK BERGING, VERBOUWEN VAN RUNDVEESTAL, BOUWEN VAN LANDBOUWLOODS EN OVERDEKKEN VAN MESTVAALT - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Schorreweg 6 met als onderwerp afbraak berging, verbouwen van rundveestal, bouwen van landbouwloods en overdekken van mestvaalt.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.18. OMV 202284 -  PADDEPOELEWEG 1A - HET REGULARISEREN VAN EEN HOUTEN TERRAS - WEIGERING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen te Paddepoeleweg 1A met als onderwerp het regulariseren van een houten terras.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

NM.19. VERZOEK TOT STANDPUNT INZAKE VERGUNNINGSPROBLEMATIEK VERBLIJFSTOERISME IN AGRARISCH GEBIED

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

DV.1. VERKEERSVEILIGE MAATREGELEN OUDE STAATSBAAN: INTREKKING GUNNINGSBESLISSING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 JUNI 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen trekt haar beslissing van 13 juni 2022 houdende gunning van de opdracht "Verkeersveilige maatregelen Oude Staatsbaan" aan Willemen Infra, Booiebos 4, 9031 Drongen-Gent wegens een administratieve misslag in.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

DV.2. VERKEERSVEILIGE MAATREGELEN OUDE STAATSBAAN: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Verkeersveilige maatregelen Oude Staatsbaan” wordt gegund aan Willemen Infra, Booiebos 4, 9031 Drongen-Gent tegen het nagerekende offertebedrag van € 207.367,30 excl. btw of € 250.914,43 incl. 21 % btw (€ 43.547,13 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

DV.3. RAAMOVEREENKOMST VOOR UITVOEREN OP AFROEP VAN DIVERSE SCHRIJNWERKEN: GOEDKEURING GUNNING

 

De basisopdracht van de opdracht "Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse schrijnwerken wordt gegund aan Foré N.V., Ringlaan 11, 9900 EEKLO tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

DV.4. HERSTELLEN BETONVAKKEN 2021: GOEDKEURING VOORLOPIGE OPLEVERING

 

De opdracht “Herstellen betonvakken 2021” wordt voorlopig opgeleverd.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

DV.5. RAAMOVEREENKOMST VOOR HUUR MOBIELE TOILETTEN, URINOIRS, HANDWASUNITS EN TOILETWAGENS.: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het college keurt het bestek met nr. CAD-2022-083 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor huur mobiele toiletten, urinoirs, handwasunits en toiletwagens" goed.

 

Publicatiedatum: 05/07/2022