Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 23 08 2021

Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

BV.1. CONSULTANT STAFMEDEWERKER BURGEMEESTER EN ALGEMEEN DIRECTEUR: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

De opdracht “Consultant stafmedewerker burgemeester en algemeen directeur wordt goedgekeurd.

De raming bedraagt € 90.000,00 excl. btw of € 108.900,00 incl. 21 % btw.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 AUGUSTUS 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

BV.3. ZWINSTREEK - LANDSCHAPSPARK - PRINCIPIËLE ONDERSTEUNING AANVRAAGDOSSIER

 

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt principieel het project voor de opmaak van een aanvraagdossier om de Zwinstreek te laten erkennen als landschapspark, en stelt hierbij zijn volle vertrouwen in de provincie West-Vlaanderen, die dit dossier zal coördineren. Het is ook akkoord dat de provincie West-Vlaanderen een masterplan opmaakt en alle noodzakelijke administratieve handelingen uitvoert, wanneer de Zwinstreek door de Vlaamse Overheid als kandidaat-landschapspark weerhouden wordt. Het college zal hiervoor de nodige informatieve en logistieke ondersteuning verlenen, wanneer de provincie West-Vlaanderen en/of het bestuurlijk Zwinoverleg hierom verzoekt.

Het college houdt zich het recht voor al dan niet in te gaan op eventuele  vragen omtrent financiële of personele ondersteuning. Het college zal zich hierover pas beramen wanneer de vraag wordt gesteld.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.1. AANKOOP BOEK (AMATEUR)KUNSTENAAR R. HEIRMAN

 

Het college beslist om niet in te gaan op de vragen van (amateur)kunstenaar R. Heirman betreffende aankoop van het boek ter ere van zijn 40 jaar kunstschilderschap en (mede-)organisatie van de persvoorstelling van dit boek.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.2. ERKENNING MALDEGEMSE VERENIGINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om van de 171 erkenningsaanvragen in het kader van de overgangsbepaling onder artikel 7 van het "Reglement erkenning als Maldegemse vereniging" van 27 mei 2021 11 verenigingen niet te erkennen als Maldegemse vereniging en 160 ervan wel te erkennen als Maldegemse vereniging, met name:

          97 cultuurverenigingen (9 voor amateuristische en actieve kunstbeoefening, podiumkunsten en cultuurcreatie; 18 voor cultureel erfgoed; 34 voor culturele vrijetijdsbesteding en 36 voor sociaal-cultureel werk);

          7 jeugdverenigingen;

          2 niet-gespecifieerde verenigingen;

          6 seniorenverenigingen;

          en 48 sportverenigingen.

 

98 van de huidige erkenningen komen te vervallen omwille van stopzetting werking, het niet doorlopen van de aanvraagprocedure conform de overgangsbepaling onder artikel 7 van het "Reglement erkenning als Maldegemse vereniging" van 27 mei 2021 of het niet voldoen aan de definitie van een vereniging en/ of het onvoldoende gemotiveerd afwijken van de erkenningsvoorwaarden in het erkenningsreglement van 27 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.3. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN AALTERBAAN 153

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 11 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Aalterbaan 153, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 1 mei 2022.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.4. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN ADEGEM-DORP 49-51

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 16 juli 2021 voor de woningen gelegen te Maldegem, Adegem-Dorp 49 - 51, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 17 mei 2021 tot en met 17 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.5. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN BRUGSE STEENWEG 243

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 15 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Brugse Steenweg 243, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 14 februari 2020 tot en met 14 februari 2023.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.6. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN BUTSWERVESTRAAT 64

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 17 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Butswervestraat 64, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 23 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.7. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN BUURTSTRAAT 76

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 13 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Buurtstraat 76, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.8. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN GOTJENSSTRAAT 5

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 2 augustus 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Gotjensstraat 5 te 9990 Maldegem, in te willigen. De vrijstelling geldt voor aanslagjaar 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.9. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING/HET GEBOUW GELEGEN HOORNSTRAAT 13

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 31 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Hoornstraat 13, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 15 maart 2021 tot en met 15 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.10. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN MOERWEGE 10

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 27 juli 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Moerwege 10 in te willigen. De vrijstelling geldt voor aanslagjaren 2022, 2023 en 2024.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.11. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN SPANJAARDSHOEK 19

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 10 augustus 2021 voor de woning gelegen te Maldegem, Spanjaardshoek 19, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 3 december 2019 tot en met 3 december 2022.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.12. OMV 2021193 - KRAAILOKERKWEG ZN - RELIËFWIJZIGING VAN AANEENGESLOTEN LANDBOUWPERCELEN VOOR PROFESSIONELE LANDBOUWPERCELEN IN HET KADER VAN VERBETERD BODEMBEHEER

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Kraailokerkweg zn, 9990 Maldegem met als onderwerp reliëfwijziging van aaneengesloten landbouwpercelen voor professionele landbouwpercelen in het kader van verbeterd bodembeheer.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.13. OMV 2021194 - VLIEGPLEIN 41 - UITBREIDEN BESTAANDE BEDRIJFSGEBOUWEN, REGULARISATIE BEDRIJFSGEBOUW, AANLEGGEN BETONVERHARDING, PLAATSEN KRIJTSILO, FILTER EN 3 WATEROPSLAGTANKS

 

De omgevingsvergunning voor een project met als voorwerp uitbreiden bestaande bedrijfsgebouwen, regularisatie bedrijfsgebouw, aanleggen betonverharding, plaatsen krijtsilo, filter en 3 wateropslagtanks gelegen te: Vliegplein 41, 9991 Maldegem wordt voorwaardelijk verleend.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.14. OMV 2021235 - URSELWEG 34 -  VERBOUWEN EN UITBREIDEN WONING

 

De omgevingsvergunning voor een project met als voorwerp verbouwen en uitbreiden woning gelegen te Urselweg 34 en 36, 9990 Maldegem wordt voorwaardelijk verleend.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.15. OMV 2021237 - URSELWEG 20 - REGULARISATIE BESTAANDE VERHARDING AAN LINKER EN RECHTERKANT VAN DE WONING + AANLEGGEN ZWEMBAD

 

De omgevingsvergunningsaanvraag voor een project met als voorwerp regularisatie bestaande verharding aan linker en rechterkant van de woning + aanleggen zwembad gelegen te: Urselweg 20, 9990 Maldegem wordt gedeeltelijk vergund.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.16. OMV 2021257 - BLOEMESTRAAT 57 - PLAATSEN EN REGULARISATIE BIJGEBOUWEN EN VERHARDINGEN

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Bloemestraat 57, 9990 Maldegem met als onderwerp plaatsen en regularisatie bijgebouwen en verhardingen.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.17. OMV 2021268 - OUDE WEG 53A - VERBOUWEN TUINBERGING BIJ WONING MET SCHOONHEIDSINSTITUUT + AANLEG ZWEMBAD

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Oude Weg 53A, 9991 Maldegem met als onderwerp verbouwen tuinberging bij woning met schoonheidsinstituut + aanleg zwembad.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.18. OMV 2021272 - MALECOTE 12 - HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN VRIJSTAANDE EENGEZINSWONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Malecote 12, 9991 Maldegem met als onderwerp het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.19. OMV 2021317 - KONING LEOPOLDLAAN 81G - PLAATSEN TOTEM, LICHTRECLAME EN VLAGGENMASTEN

 

De omgevingsvergunning voor een project met als voorwerp: plaatsen van totem, lichtreclame en vlaggenmasten wordt voorwaardelijk verleend.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.20. OMV 2021377 - KLEITKALSEIDE 143C - VERVANGEN VAN DE RAMEN

 

Er wordt akte genomen van de melding voor een project gelegen Kleitkalseide 143C, 9990 Maldegem met als onderwerp vervangen van de ramen.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.21. OMV 2021386 - VERBRANDEN BOS, KALLESTRAAT - TIJDELIJKE BRONBEMALING

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject bemaling voor plaatsing van riolering te Verbranden Bos zn - Kallestraat zn - Zandakkers zn, 9991 Adegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

NM.22. OMV 2021273 - JONGE JANSDREEF 9 - UITBREIDING VAN EEN VRIJSTAANDE EENGEZINSWONING MET KANTOOR

 

De omgevingsvergunning voor een project met als voorwerp uitbreiding van een vrijstaande eengezinswoning met kantoor gelegen te Jonge Jansdreef 9, 9990 Maldegem wordt voorwaardelijk verleend.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.1. PROGRAMMA MALDEGEM KERMIS 2021

 

Het college gaat akkoord met het voorgestelde kermisprogramma.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.2. VERBROEDERING ADRIA  15-16-17 OKTOBER 2021

 

Het college zal een delegatie afvaardigen naar het verbroederingweekend te Adria op 15-16-17 oktober 2021. De namen van deze delegatie zullen per brief worden overgemaakt . 

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.3. CONCESSIE IJSPISTE

 

Het college keurt de concessievoorwaarden en de procedure tot kandidaatstelling voor een concessie voor de plaatsing en uitbating van een ijspiste op de markt te Maldegem goed.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.4. ARCHIEFBEHEERSYSTEEM WELZIJNSBAND

 

Het college gaat akkoord om mee in te stappen in de aanschaf van een licentie voor Archiefbeheersysteem op naam van de Welzijnsband en te delen door het aantal deelnemende besturen.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.5. ZWINSTREEK - WERKINGSBUDGET COMMUNICATIE

 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord dat een integraal budget van €15.000 als werkingsbudget 'communicatie Zwinstreek' door de partners van het Zwinstreekoverleg ter beschikking wordt gesteld voor externe en interne ontsluiting van informatie en communicatie.

Het college van burgemeester en schepenen zal hiervoor jaarlijks vanaf 2022 een budget op de gemeentelijke meerjarenplan reserveren, gelijk aan het bedrag dat de gemeente Sint-Laureins hiervoor reserveert, en met een maximum van €1.500.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

PV.6. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

1)      Westeinde-Bogaarde kermis georganiseerd van 8 tot en met 10 oktober 2021 door het kermiscomité Westeinde-Bogaarde in de Bogaardestraat 81. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt tussen de 500 en 1.000.

(Datum aanvraag: 05/07/2021)

2)      Vossenhol kermis georganiseerd van 25 tot en met 26 september 2021 door Kermis Vossenhol in de Pollepelstraat. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 200.

(Datum aanvraag: 04/08/2021)

3)      De Dieseldays georganiseerd op 25 en 26 september 2021 door de vrienden van de weg langs de Krommewege 52. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 480.

(Datum aanvraag: 02/08/2021)

4)      De Afterwork Lobbeke georganiseerd op vrijdag 3 september 2021 door Tc Pc Clubhuis Lobbeke in Clubhuis 't Lobbeke. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 200.

(Datum aanvraag: 11/07/2021)

5)      De Wielerwedstrijd Elite zonder contract en beloften georganiseerd op woensdag 22 september 2021 door Wielercel Maldegemse Jonge Krachten in Maldegem-Centrum.

Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 750. (Datum aanvraag: 11/03/2021)

6)      Start your engine@Maldegem georganiseerd op 19 september 2021 door het Comité voor Initiatief in het centrum van Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 2.000.

(Datum aanvraag: 28/06/2021)

7)      Het najaarsfeest De Leentjes georganiseerd op 11 september 2021 door De Leentjes in de Leentjesweg. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt minder dan 100.

(Datum aanvraag: 02/08/2021)

8)      De Kleiduifschieting georganiseerd op zaterdag 25 en zondag 26 september 2021 door Heidi Timmerman op het terrein achterliggend Aalterbaan 239, Maldegem-Kleit.

Het aantal verwachte deelnemers bedraagt 150. (Datum aanvraag: 23/06/2021)

9)      De jobbeurs Maldegem georganiseerd op 29 en 30 oktober 2021 door JCI Damme in de Commanderie langsheen de Krommewege. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 150.

(Datum aanvraag: 30/06/2021)

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

RD.1. AMBTSHALVE SCHRAPPING UIT BEVOLKINGSREGISTER VAN 4 PERSONEN

 

4 personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

RD.2. GOEDKEURING CONCESSIE VAN GROND + KELDER

 

Een 25-jarige concessie van grond + kelder voor 3 personen op het kerkhof van Kleit-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

RD.3. GOEDKEURING CONCESSIE VAN URNENGROND

 

Een 25-jarige concessie van urnengrond voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

RD.4. GOEDKEUREN BLAUWDRUK LANDSCHAPSKRANT RLM

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de blauwdruk van de landschapskrant van RLM voor najaar 2021 goed. De landschapskrant kan per post aan de Maldegemse bevolking bedeeld worden.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.1. AANBRENGEN MARKERINGEN, PLAATSEN VERKEERSTEKENS EN WEGAFBAKENING LANGS DE BUURTSTRAAT: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Aanbrengen markeringen, plaatsen verkeerstekens en wegafbakening langs de Buurtstraat” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde TRAFIROAD, Nieuwe Dreef 17, 9160 LOKEREN, tegen het nagerekende offertebedrag van € 30.740,09 excl. btw of € 37.195,51 incl. 21 % btw (€ 6.455,42 Btw medecontractant) mits het verkrijgen van een visum.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.2. AANKOOP BRANDSTOF VOOR VOERTUIGEN VOOR EEN PERIODE VAN 48 MAANDEN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

 

De opdracht “Aankoop brandstof voor voertuigen voor een periode van 48 maanden” wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.3. ONTRUIMEN GRAVEN EN ONTKNEKELEN PERCELEN OP HET KERKHOF VAN MALDEGEM, KATSWEG ZN IN 9990  MALDEGEM.: GOEDKEURING BIJAKTE 1: VERWIJDEREN VAN DE VOLLEGRONDSGRAVEN

 

Het college verleent goedkeuring aan bijakte 1: verwijderen van de vollegrondsgraven van de opdracht “Ontruimen graven en ontknekelen percelen op het kerkhof van Maldegem, Katsweg zn in 9990  Maldegem.” voor het totaal bedrag in meer van € 5.059,25 excl. btw of € 6.121,69 incl. 21 % btw (€ 1.062,44 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.4. VERNIEUWEN EN AANLEG VAN SPORTTERREINVERLICHTING OP HET SPORTPARK MAURICE DE WAELE IN MALDEGEM: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Vernieuwen en aanleg van sportterreinverlichting op het Sportpark Maurice De Waele in Maldegem” wordt gegund aan ALGEMENE ELECTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE EN ZOON NV, Lettenburgstraat 4, 8490 Jabbeke, tegen het bedrag van € 81.326,72 euro incl. btw

De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 5 werkdagen.

Volgende opties zullen later besteld worden:

[Vereiste optie] Verlichting skatepark

[Vereiste optie] Uitvoeren van periodieke onderhoudsservice (totale waarborg)

en dit voor een totaalbedrag van 16.928,57 euro incl. 21% btw (2.938,02 euro btw medecontractant)

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.5. PRIJSVRAAG: TERRASBEPLANKING GEMEENTEHUIS

 

Het College van Burgemeester en Schepenen gunt de opdracht 'aankoop van terrasbeplanking voor gemeentehuis' aan D'Hooge Maldegem voor een bedrag van 28.271,65 euro incl. BTW.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.6. AIRCO POLITIEGEBOUW CONFORM ENERGIEDECREET 2025

 

Het college keurt de opstart van een koellastberekening voor het politiegebouw goed.  De kosten voor de koellastberekening worden geraamd op 4.495 euro excl. BTW of 5.438,95 incl. BTW

Het college keurt de prijsaanvraag goed dat volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de studie:

- Clima West nv, Pluim 20, 8550 Zwevegem

- Daikin, Schoonzichtstraat 1/0201, 9051 Sint-Denijs-Westrem

- Studiebureau Jonckheere, Kon. Astridlaan 134/5, 8200 Brugge

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.7. ONDERHOUD GROENSCHERM STOOMCENTRUM

 

Het college wenst het groenscherm te herstellen tussen het Stoomcentrum en het Stationsplein.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.8. OPSCHORTING VERWIJDEREN SPONTANE BEPLANTING SMOEFELPARK NAAR AANLEIDING VAN AFSPRAKEN MET DE OPRICHTERS

 

Het college bevriest de beslissing van 8 februari 2021 in verband met opkuis Smoefelpark tot na 15 september 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.9. DRONGENGOED - LANDSCHAPSPARK - GEEN KANDIDATUURSTELLING

 

Het college van burgemeester en schepen wenst geen kandidatuur in te stellen om het Drongengoedgebied te laten erkennen als landschapspark.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

JV.10. PROJECT DRONGENGOED - BESTEMMING RESTSALDO

 

Het college van burgemeester en schepenen is geen vragende partij voor de teruggave van het restsaldo van het strategisch project landschapspark Drongengoed aan de regionale en lokale partners volgens de verdeelsleutel, mits dit restsaldo gebruikt wordt voor het herstel van het wandelpad langsheen Hulselo en het plaatsen van barelen op beide toegangswegen tussen Kraailokerkweg en Blakkeveld, na uitdrukkelijk akkoord van de betrokken aangelanden.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

GL.1. RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN SPORTHAL DE BERKEN: TIJDELIJKE VRIJSTELLING IN HET KADER VAN CORONASTEUNMAATREGELEN VERENIGINGEN

 

Het college beslist dat alle erkende verenigingen, behalve alle erkende cultuur-, jeugd-, senioren- en sportverenigingen die reeds een extra subsidie ontvangen hebben (conform beslissing gemeenteraad 24 juni 2021), gratis gebruik kunnen maken van de zalen van sporthal De Berken.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.1. LEVERING KOPIEERPAPIER VOOR DE DUUR VAN 2 JAAR: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

De opdracht “Levering kopieerpapier voor de duur van 2 jaar" wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.2. BELASTING VOOR HET LEEGSTANDSREGISTER - AANSLAGJAAR 2020 - BEZWAAR - VIERWEEGSE 5 EN 7

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 13 juli 2021 tegen de belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020, met kohierartikels 620000061107, 620000061208, 620000060905 en 620000061006 bij refertes 75020916389 en 70052520862 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 6.000,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister, aanslagjaar 2020.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.3. BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN - AANSLAGJAAR 2020 - BEZWAAR

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 13 juli 2021 tegen de belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2020, met kohierartikel 621000046332 bij referte 74012126584 wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 250,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2020.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.4. BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN - AANSLAGJAAR 2020 - BEZWAAR

 

Het bezwaarschrift, ingediend op 4 juli 2021 tegen de belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2020, met kohierartikel 621000038551 bij referte 73092811757, wordt ingewilligd. Er wordt ontheffing verleend voor het bedrag van 170,00 euro, zijnde de niet verschuldigde belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen, aanslagjaar 2020.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.5. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/232 en van de aanrekeningen 2021/478 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 23 08 2021

 

MV.6. BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN NIET VERVALLEN VERKAVELINGEN - AANSLAGJAAR 2020 - MATERIËLE MISSLAG

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent ontheffing van ambtswege omwille van een materiële misslag, voor het bedrag van 500,00 euro, zijnde de niet verschuldigde gemeentebelasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen aanslagjaar 2020, kohierartikel 621000035723.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021