Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 20 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

BV.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 SEPTEMBER 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

BV.3. VASTSTELLEN AGENDA GEMEENTERAAD 30SEPTEMBER 2021

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad worden de punten voor opname op de agenda van de volgende gemeenteraad medegedeeld.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.1. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN HEIRWEG 57 TE MALDEGEM (AFD 3 SIE H NR. 86H)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Heirweg 57 te Maldegem (afd 3 sie H nummer 86H). 

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.2. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VAKEBUURTSTRAAT 183 TE MALDEGEM (AFD 3 SIE H NR. 1007 W4)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Vakebuurtstraat 183 te Maldegem (afd 3 sie H nummer 1007 W4).

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.3. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VELDEKENS TE MALDEGEM (AFD 6 SIE O NR. 154F)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Veldekens te Maldegem (afd 6 sie O nummer 154F).

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.4. OMV 2021246 - VELDEKENS 31A - BOUWEN VAN EEN GARAGE OF CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen Veldekens 31A, 9991 Maldegem met als onderwerp bouwen van een garage of carport.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.5. OMV 2021275 - STRIEPE 35 - HET VERBOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Striepe 35, 9991 Maldegem met als onderwerp het verbouwen van een eengezinswoning.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.6. OMV 2021308 - LANGEWEG 14A - BOUWEN VAN EEN CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Langeweg 14A, 9992 Maldegem met als onderwerp bouwen van een carport.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.7. OMV 2021319 - CANADEZENLAAN 3 - AANPASSEN WONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Canadezenlaan 3, 9991 Maldegem met als onderwerp aanpassen woning.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.8. OMV 2021320 - KRUIPUIT 52 - VERBOUWEN VRIJSTAANDE EENGEZINSWONING MET AANGEBOUWDE GARAGE

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Kruipuit 52, 9991 Maldegem met als onderwerp verbouwen vrijstaande eengezinswoning met aangebouwde garage.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.9. OMV 2021410 - BOGAARDESTRAAT 95 - SLOPEN HUIS

 

Er wordt geen akte genomen van de melding aanleg slopen huis gelegen Bogaardestraat 95, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.10. OMV 2021411 - VELDEKENS 63 - AANLEG DEMOZWEMBAD + ZWEMVIJVER, PARKEERSTROKEN, TERRAS MET OVERKAPPING, PLAATSEN PUBLICITEIT

 

Er wordt geen akte genomen van de melding aanleg demozwembad + zwemvijver, parkeerstroken, terras met overkapping, plaatsen publiciteit gelegen Veldekens 63, 9991 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.11. OMV 2021416 - URSELWEG 16B - HERNIEUWING AKTENAME VLEESUITSNIJDERIJ

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp hernieuwing milieuvergunning voor een bedrijf te Urselweg 16B, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.12. OMV 2021419 - LIEVEVROUWDREEF 31 - UITBREIDING LOODS OP BETONVLOER

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp uitbreiding van loods op bestaande betonvloer te Lievevrouwdreef 31, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

NM.13. AFBAKENING WERKINGSGEBIED WOONMAATSCHAPPIJ MEETJESLAND

 

Het college gaat akkoord met het voorstel tot afbakening van een werkingsgebied met de besturen van Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate, voor de vorming van een nieuwe woonmaatschappij en gaat akkoord met een relatieve stemverdeling op basis van het aantal sociale huurwoningen in de gemeenten (50/100) én met het aantal huishoudens (50/100).

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

RD.1. GOEDKEURING CONCESSIE VAN URNENGROND + KELDER

 

Een 25-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van Kleit-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

RD.2. GOEDKEURING CONCESSIE VAN GROND

 

Een 25-jarige concessie van grond voor 1 persoon op het kerkhof van Middelburg wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

RD.3. GOEDKEURING CONCESSIE VAN URNENGROND + KELDER

 

Een 25-jarige concessie van urnengrond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

RD.4. TOEKENNEN HUISNUMMER(S) EN HERNUMMERING(EN) IN DE JAGERS-TE-VOETLAAN

 

 

Het College beslist volgende huisnummers toe te kennen aan de nieuwbouwwoningen in de Jagers-te-Voetlaan:

-  Jagers-te-Voetlaan 1

-  Jagers-te-Voetlaan 1/A

 

Het college beslist om een hernummering door te voeren voor de bestaande woning met huisnummer 1 in

Jagers-te-Voetlaan 1/B.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

JV.1. VOORKOOPRECHT NAV LEEGSTAND BOGAARDESTRAAT 110 EN 112

 

Het college beslist om geen gebruik te maken van haar voorkooprecht op de eigendommen te Maldegem, Bogaardestraat 110 en 112.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

MV.1. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN, AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/69 en bestelbonlijst met bestelbon 202100142 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100136 t/m 202100146 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 29/09/2021