Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 13 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

BV.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 6 SEPTEMBER 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

BV.4. TOEKENNING PENSIOEN AAN GEWEZEN SCHEPEN

 

Een rustpensioen wordt toegekend aan een gewezen schepen.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

BV.5. EXTERN AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN ZAKEN: GOEDKEURING BIJAKTE 1

 

Bijakte 1 van de opdracht “Extern afdelingshoofd grondgebonden zaken” wordt goedgekeurd voor het totaal bedrag in meer van € 72.000,00 excl. btw of € 87.120,00 incl. 21 % btw

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.1. GEMEENSCHAPSCENTRUM: ZAALAANVRAAG VAN VBS DE PAPAVER OP 8 SEPTEMBER 2021 DIE GOEDKEURING COLLEGE VEREIST

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgelegde vraag van VBS De Papaver omtrent gebruik van de toiletten.

De gevraagde stockage wordt toegestaan door de waarnemend algemeen directeur.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.2. OMV 202110 - GIDSENLAAN 47 - VERKAVELINGSBIJSTELLINGSAANVRAAG VOOR HERINDELEN VAN HUIDIGE VERKAVELING NAAR 3 KAVELS

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Gidsenlaan 47, 9990 Maldegem met als onderwerp verkavelingsbijstellingsaanvraag voor herindelen van huidige verkaveling naar 3 kavels.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.3. OMV 2021104 - GENTWEG ZN - RELIËFWIJZIGING VAN AKKERLAND VOOR PROFESSIONELE LANDBOUWACTIVITEITEN IN HET KADER VAN VERBETERD BODEMBEHEER

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Gentweg zn, 9990 Maldegem met als onderwerp reliëfwijziging van akkerland voor professionele landbouwactiviteiten in het kader van verbeterd bodembeheer.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.4. OMV 2021226 - KLEINE WARMESTRAAT 31 - BOUWEN VAN AANGEBOUWDE GARAGE

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Kleine Warmestraat 31, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van aangebouwde garage.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.5. OMV 2021284 - KRONEKALSEIDE ZN - BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING BESTAANDE UIT 11 APPARTEMENTEN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Kronekalseide zn en Pastoor De Swaeflaan zn, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 11 appartementen.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.6. OMV 2021298 - STAPMOLEN 2 - BOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Stapmolen 2, 9991 Maldegem met als onderwerp bouwen van een eengezinswoning.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.7. OMV 2021299 - OUDE STAATSBAAN 2A - PLAATSEN CARPORT + VERHARDING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Oude Staatsbaan 2A met als onderwerp plaatsen carport + verharding.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.8. OMV 2021305 - STAATSBAAN 67-69 - PLAATSEN VAN PUBLICITEITSINRICHTING VOOR ALBERT HEIJN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Staatsbaan 67-69, 9991 Maldegem met als onderwerp plaatsen van publiciteitsinrichting voor Albert Heijn.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.9. OMV 2021321 - KLEINE MOERWEGE 24 - PLAATSEN VAN EEN CONTAINER

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Kleine Moerwege 24, 9991 Maldegem met als onderwerp plaatsen van een container.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

NM.10. OMV 2021335 - LEIESTRAAT 3 - VELLEN VAN 4 POPULIEREN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Leiestraat 3, 9990 Maldegem met als onderwerp vellen van 4 populieren.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

PV.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

1)      Het 'Oktoberfest' tijdens Vossenhol kermis georganiseerd op 25 september 2021 door Kermis Vossenhol. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 250.

(Datum aanvraag: 25/08/2021)

2)      Het schooloptreden georganiseerd op 24 september 2021 door kermis Vossenhol in de tent van de kermis. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 150.

(Datum aanvraag: 26/08/2021)

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

RD.1. GOEDKEURING CONCESSIE VAN GROND

 

Een 25-jarige concessie van grond voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

JV.1. ERELOONOVEREENKOMST VOOR LANDMETERSTAKEN OP AFROEP: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het college keurt het bestek met nr. CAD-2021-038 en de raming voor de opdracht “Ereloonovereenkomst voor landmeterstaken op afroep”, opgesteld door de Centrale Aankoopdienst goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 9.215,00 excl. btw of € 11.150,15 incl. 21 % btw.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

JV.2. PATRIMONIUM - AANKOOP WESTEINDESTRAAT 14 - AANKOOPBELOFTE - GOEDKEURING

 

Het college gaat akkoord met de aankoopbelofte betreffende de woning gelegen Westeindestraat 14, kadastraal gekend als Maldegem 2de afdeling, Sie D, nrs. 136w met een oppervlakte van 486 m², tegen een bedrag van € 485.000, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

JV.3. PATRIMONIUM - AANKOOP WESTEINDESTRAAT 16 - AANKOOPBELOFTE - PRINCIPIËLE BESLISSING

 

Het college gaat akkoord met de aankoopbelofte betreffende de woning gelegen Westeindestraat 16, kadastraal gekend als Maldegem 2de afdeling, Sie D, nrs. 136v, 132v en 132a2 met een oppervlakte van 443 m², tegen een bedrag van € 259.500, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring op de eerstvolgende gemeenteraadszitting.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

GL.1. KUMA - AANSTELLING LEVEND MODEL

 

Een levend model wordt van 20 september t.e.m. 25 oktober 2021 aangesteld ten behoeve van de kunstacademie Maldegem met een prestatie van 4u/week (totale prestatie: 24u).

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

GL.2. KUMA - AANSTELLING LEVEND MODEL

 

Een levend model wordt van 20 september t.e.m. 25 oktober 2021 aangesteld ten behoeve van de kunstacademie Maldegem met een prestatie van 4u/week (totale prestatie: 24u)

.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

MV.1. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/244 & 2021/245 en van aanrekeningen 2021/512 & 2021/513 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 13 09 2021

 

MV.2. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijsten 2021/64 en 2021/66 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100132 t/m 202100135 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 24/09/2021