Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 30 08 2021

Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

BV.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 23 AUGUSTUS 2021.

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

BV.3. LOKALE POLITIE - AANVRAAG RECHTSHULP INSPECTEUR

 

Het college beslist dat een inspecteur kosteloze rechtshulp verkrijgt op grond van artikel 52 van de WPA ingevolge een geval van geweld tegen politie op 4 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

BV.4. LOKALE POLITIE - AANVRAAG RECHTSHULP INSPECTEUR

 

Het college beslist dat een inspecteur kosteloze rechtshulp verkrijgt op grond van artikel 52 van de WPA ingevolge een geval van geweld tegen politie op 26 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

BV.5. LOKALE POLITIE - AANVRAAG RECHTSHULP INSPECTEUR

 

Het college beslist dat een inspecteur kosteloze rechtshulp verkrijgt op grond van artikel 52 van de WPA ingevolge een geval van geweld tegen politie op 4 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.1. OMV 2021186 - KONING LEOPOLDLAAN 6A, 8 EN 8A - HERNIEUWING MILIEUVERGUNNING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Koning Leopoldlaan 6A, 8 en 8A, 9990 Maldegem met als onderwerp hernieuwing milieuvergunning.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.2. OMV 2021213 - EDEVALLEI 25 - BOUWEN TUINHUIS

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Edevallei 25, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen tuinhuis.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.3. OMV 2021274 - MURKEL ZN - BOUWEN VAN TWEE EENGEZINSWONINGEN (HOB)

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Murkel zn, 9991 Maldegem met als onderwerp bouwen van twee eengezinswoningen (HOB).

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.4. OMV 2021277 - KRONEKALSEIDE 281 EN 273 - SLOPEN METALEN CABINE EN PLAATSEN BETREEDBARE ELEKTRICITEITSCABINE + PLAATSEN VAN BETONNEN KEERWANDEN

 

De omgevingsvergunnig wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Kronekalseide 281 en 273, 9990 Maldegem met als onderwerp slopen metalen cabine en plaatsen betreedbare elektriciteitscabine + plaatsen van betonnen keerwanden.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.5. OMV 2021283 - LIJSTERLAAN ZN - SLOPEN METALEN CABINE EN PLAATSEN BETREEDBARE ELEKTRICITEITSCABINE VOOR OPENBAAR NUT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Lijsterlaan zn, 9991 Maldegem met als onderwerp slopen metalen cabine en plaatsen betreedbare elektriciteitscabine voor openbaar nut.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.6. OMV 2021285 - INDUSTRIELAAN 7 - REGULARISATIE VAN EEN BETONNEN PREFAB TRANSFORMATORCABINE + HERNIEUWING MILIEUVERGUNNING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Industrielaan 7, 9990 Maldegem met als onderwerp regularisatie van een betonnen prefab transformatorcabine + hernieuwing milieuvergunning.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.7. OMV 2021288 - KARREWEG 1 - HET REGULARISEREN VAN EEN OPEN CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen Karreweg 1, 9990 Maldegem met als onderwerp het regulariseren van een open carport.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.8. OMV 2021290 - THIJSKENSSTRAAT 13 - BOUWEN VAN EEN TUINBERGING MET ZITHOEK + TIJDELIJKE CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Thijskensstraat 13, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van een tuinberging met zithoek + tijdelijke carport.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.9. OMV 2021291 - HEIRWEG 37 - AFBRAAK BESTAANDE WONING EN NIEUWBOUW 2 WONINGEN (HOB)

 

Het punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.10. OMV 2021390 - KLEINE KATSWEG 25 - AANBOUW GARAGE

 

Er wordt geen akte genomen voor een project gelegen Kleine Katsweg 25, 9990 Maldegem met als onderwerp aanbouw garage.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.11. OMV 2021393 - VAKEBUURTSTRAAT 192A - TIJDELIJKE BRONBEMALING

 

Er wordt akte genomen van de melding van een tijdelijke bronbemaling gelegen te Vakebuurtstraat 192A, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.12. OMV 2021395 - BROEKELKEN 13A - ONDERGRONDSE PROPAANGASTANK

 

Er wordt akte genomen van de melding van een ondergrondse propaangastank te Broekelken 13A, 9991 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.13. OMV 2021397 - KRAAILOKERKWEG 23 - VERANDERING LOONWERKBEDRIJF

 

Er wordt akte genomen van de melding van het veranderen van een loonwerkbedrijf gelegen te Kraailokerkweg 23, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.14. OMV 2021398 - BOGAARDESTRAAT ZN - TIJDELIJK STALLEN VAN VOERTUIGEN

 

Er wordt gedeeltelijk akte genomen van de melding van een tijdelijke stalling van voertuigen te Bogaardestraat zn, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

NM.15. OMV 20218 VKW - MURKEL 14 - AFSPLITSEN DEEL VAN DE TUIN EN CREËREN VAN TOEGANGSWEG NAAR HET ACHTERGELEGEN PERCEEL

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Murkel 14, 9991 Maldegem met als onderwerp afsplitsen deel van de tuin en creëren van toegangsweg naar het achtergelegen perceel.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

PV.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

1)      De kermisactiviteiten georganiseerd van 10 tot en met 12 september 2021 door hetFeestcomité Donk VZW in Donk.

(Datum aanvraag: 30/06/2021)

2)      De 4de kermisloop georganiseerd op 18 september 2021 door ACME Meetjesland in het centrum van Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 400.

(Datum aanvraag: 24/07/2021)

3)      De activiteiten tijdens Maldegem kermis georganiseerd van 17 tot en met 24 september 2021 door het Comité van Initiatief in het centrum van Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 1.500.

(Datum aanvraag: 30/07/2021)

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

MV.1. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/235 & 2021/236 en van aanrekeningen 2021/496 & 2021/497 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

MV.2. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/60 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100123 & 202100124 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 17/09/2021