Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 20 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 13 JUNI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

KDC.2. AFSPRAKENNOTA KUNSTENFESTIVAL AARDENBURG

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de logistieke ondersteuning voor het Kunstenfestival Aardenburg.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

KDC.3. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten van aanrekeningen 2022/310, 2022/342 & 2022/343 van de gemeente goed.

 

De betaling van lijst 2022/310 zal gebeuren na de goedkeuring op de raad van 23/06/2022

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

KDC.4. KOHIER BELASTING OP HET VERVOER VAN PERSONEN MET EEN POLITIEVOERTUIG AANSLAGJAAR 2022: VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier voor het vervoer van personen met een politievoertuig voor het aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 315,00 euro.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

KDC.5. KOHIER NACHTWINKELS 2022: VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het belastingkohier nachtwinkels voor het aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 3.000,00 euro.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

        Het Boardingtornooi georganiseerd van vrijdag 22 tot en met maandag 25 juli 2022 door Galacticos op het grasveld achter Sporthal De Berken.

        Alvoest georganiseerd van zaterdag 13 tot en met maandag 15 augustus 2022 door Van-R vzw in een tent op weide t.h.v. Baaikensedestraat 3a.

        De Alvoest Retrokoers georganiseerd op maandag 15 augustus 2022 door Van-R vzw in Kleit, t.h.v. Baaikensedestraat 3a.

        Het 75-jarig bestaan georganiseerd van donderdag 8 tot en met zondag 11 september 2022 door Timmerman Verkoop nv.

        Chirozomer 2022 georganiseerd op dinsdag 26 juli 2022 door Chiro Vannoes/ Vannoes Events in Halledreef en op het rode plein en naastgelegen grasterrein aan Sporthal De Berken.

        Westeinde-Bogaarde Kermis georganiseerd van vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober 2022 door Kermiscomité Westeinde-Bogaarde in Bogaardestraat 115, Maldegem.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

PH.2. OVERDRACHT STANDPLAATS KERMISATTRACTIE ZOMERKERMIS ADEGEM: BUNGEE TRAMPOLINES

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de overdracht van de kermisattractie Bungee Trampolines voor Zomerkermis Adegem.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

PH.3. ZOMERKERMIS ADEGEM 2022 - TOEKENNING STANDPLAATSEN

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de foorkramers tot het innemen van een standplaats ter gelegenheid van de Zomerkermis in Adegem.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

PH.4. ZOMERKERMIS KLEIT 2022 - TOEKENNING STANDPLAATSEN

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de foorkramers tot het innemen van een standplaats ter gelegenheid van de Zomerkermis in Kleit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

AL.1. GOEDKEURING CONCESSIE COLUMBARIUMNIS

 

Het college van burgemeester en schepenen staat een 25-jarige concessie van columbariumnis voor 1 persoon op het kerkhof van Maldegem toe.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.1. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN BRIELSTRAAT 38A

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 14 juni 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Brielstraat 38A, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 10 mei 2022 tot en met 10 mei 2023.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.2. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR HET GEBOUW GELEGEN STATIONSSTRAAT 25 TE MALDEGEM

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist ambtshalve de vrijstelling voor de leegstandsbelasting voor het gebouw gelegen te Maldegem, Stationsstraat 25, in te willigen. De vrijstelling geldt van 19 april 2022 tot en met 19 april 2024.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.3. UITBATING POP-UP PRINSEVELDDREEF 10

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een exploitatievergunning voor de uitbating van een pop-up horeca gelegen te Prinsevelddreef 10, 9990 Maldegem, voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 september 2022.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.4. VERGUNNING VOOR HET UITSTALLEN VAN KOOPWAAR DOOR BLOEMENGOED NIEUWSTRAAT 33 MALDEGEM

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor vijf jaar voor het uitstallen/plaatsen van koopwaar op het voetpad voor de handelszaak Bloemengoed Nieuwstraat 33, mits het respecteren van de vrije doorgang en het voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.5. VERLENGING UITBATING POP-UP ZOMERBAR CARMELLO

 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de exploitatievergunning van zomerbar Carmello voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.6. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN NOORDACKERS TE MALDEGEM (AFD 5 SIE B NR. 201B)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Noordackers te Maldegem (afd 5 sie B nummer 201B) op voorwaarde dat het af te splitsen goed niet wordt vertuind.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.7. OMV 2022121 -  DOKTER HERREBAUTLAAT 4 - ISOLEREN EN AANBRENGEN WITTE CREPI OP GEVEL - GUNSTIG

 

De omgevingsvergunningsaanvraag wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Dokter Herrebautlaan 4 9991 Adegem met als onderwerp: het isoleren en aanbrengen van een witte crepi op de gevels van een woning.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.8. OMV 2022122 - BRUGSE STEENWEG 174 - PLAATSEN VRIJSTAAND APOTHEKERSKRUIS EN VERWIJDEREN APOTHEKERSKRUIS OP GEVEL - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Brugse Steenweg 174 met als onderwerp het plaatsen van een vrijstaand apothekerskruis en verwijderen van een apothekerskruis op de gevel.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.9. OMV 2022135 - OUDSTRIJDERSLAAN 33 - BOUWEN VAN EEN TUINHUIS - GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Oudstrijderslaan 33 met als onderwerp het bouwen van een tuinhuis.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.10. OMV 2022165 - ROKALSEIDESTRAAT 18 - UITBREIDEN MELKVEESTAL, BOUWEN OVERDEKTE LOODS, UITBREIDEN VAN VEESTAL EN LOODS VOOR MESTVAALT, BOUWEN NIEUWE MESTSILO + SLOOP BESTAANDE - VOORWAARDELIJK GUNSTIG ADVIES VOOR DEPUTATIE

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd voor een project gelegen te Rokalseidestraat 18 met als onderwerp uitbreiden melkveestal, bouwen overdekte loods, uitbreiden van veestal en loods voor mestvaalt, bouwen nieuwe mestsilo + sloop bestaande.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.11. OMV 202220 - HAANTJESVELD 8 - HERBOUWEN SCHUUR/STAL TOT TUINBERGING MET HOOIZOLDER - ONGUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen te Haantjesveld 8 met als onderwerp herbouwen van een schuur/stal tot tuinberging met hooizolder.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.12. OMV 202271 - SCHORREWEG 6 - AFBRAAK BERGING, VERBOUWEN VAN RUNDVEESTAL, BOUWEN VAN LANDBOUWLOODS EN OVERDEKKEN VAN MESTVAALT - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.13. OMV 202274 - HEULENDONK 27C EN 29 - FUNCTIEWIJZIGING EN VERBOUWEN VAN BESTAANDE WONING - BOUWEN ZWEMBAD - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Heulendonk 29 - 27C met als onderwerp functiewijziging en verbouwen van bestaande woning - bouwen zwembad.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

NM.14. VKA 2017-34 - VERKAVELING HEIRWEG - VERKOOPSATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelaar de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen zal leveren.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

DV.1. SPAM 18 VERBRANDEN BOS - PACHTVERGOEDING INNAME 66

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van een pachtvergoeding voor de jaren 2020 en 2021, voor de gronden ingenomen in de inname 66 in het kader van het Spam 18 project rioleringswerken Verbranden Bos.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

DV.2. VERLENGING VAN DE TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE INVOER VAN FIETSSTRATEN IN HET CENTRUM VAN MALDEGEM TOT EIND DECEMBER 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de tijdelijke politieverordening betreffende de invoer van fietsstraten in het centrum van Maldegem tot en met eind december 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 20 06 2022

 

DV.3. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN EENRICHTINGSVERKEER OP DE LUS ZANDAKKERS - RINGBAAN VAN 1 JULI 2022 TOT EIND OKTOBER 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke politieverordening betreffende de invoer van een eenrichtingsverkeer op de lus Zandakkers - Ringbaan van 1 juli 2022 tot eind oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022