Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 04 10 2021

Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

BV.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 27 SEPTEMBER 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

BV.3. ONDERLINGE VERDELING TUSSEN DE SCHEPENEN VAN DE WERKZAAMHEDEN IN VOORBEREIDING VAN DE COLLEGEZITTINGEN - WIJZIGING

 

Het college beslist de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de te nemen collegebeslissingen, met ingang van 30 september 2021, te wijzigen naar aanleiding van het ontslag als schepen van Marleen Van den Bussche en haar opvolging in het college van burgemeester en schepenen door Stefaan Heyndrikx.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.1. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN RODE KRUISSTRAAT 1 TE MALDEGEM (AFD 2 SIE D NR. 367F EN 367G)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Rode Kruisstraat 1 te Maldegem (afd 2 sie D nummers 367F en 367G).

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.2. OMV 202111 VKA - VAKEBUURTSTRAAT TUSSEN HUISNUMMER 226A EN 228 - HALF-OPEN BEBOUWING AANSLUITEND OP DE BESTAANDE WACHTGEVEL VAN WONING VAKEBUURTSTRAAT 226A

 

De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk vergund voor een project gelegen Vakebuurtstraat tussen huisnummer 226A en 228 met als onderwerp half-open bebouwing aansluitend op de bestaande wachtgevel van woning Vakebuurtstraat 226A.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.3. OMV 202112 VKW - HEIRWEG 39 - VERKAVELINGSBIJSTELLING: HET UITSLUITEN VAN LOT 1 UIT DE BESTAANDE VERKAVELING

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen Heirweg 39, 9990 Maldegem met als onderwerp verkavelingsbijstelling: het uitsluiten van lot 1 uit de bestaande verkaveling.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.4. OMV 2021203 - NOORDSTRAAT 24 - ADVIES BEROEPSDOSSIER VERBOUWEN KANTOOR TOT WONING

 

Het schepencollege verleent gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies in het kader van de beroepsprocedure voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor een project met als onderwerp verbouwen kantoor tot woning gelegen te Noordstraat 24, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.5. OMV 2021266 - VLIEGPLEIN 62 - GEDEELTELIJK SLOPEN BIJGEBOUW, UITBREIDEN VAN EEN GEBOUW VOOR OPSLAG, GEDEELTELIJK HERAANLEGGEN BUITENVERHARDING, ROOIEN VAN 2 BOMEN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Vliegplein 62, 9991 Maldegem met als onderwerp gedeeltelijk slopen bijgebouw, uitbreiden van een gebouw voor opslag, gedeeltelijk heraanleggen buitenverharding, rooien van 2 bomen.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.6. OMV 2021267 - ZWARTE ZUSTERSLAAN 3 - BOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING EN AANLEGGEN VERHARDING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Zwarte Zusterslaan 3, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van een eengezinswoning en aanleggen verharding.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.7. OMV 2021-295 WIJZIGINGSVERZOEK - HERNIEUWEN MILIEUVERGUNNING LANDBOUWBEDRIJF

 

De wijzigingsaanvraag voor omgevingsdossier (OMV_2021102907) voor het hernieuwen van de milieuvergunning voor een landbouwbedrijf gelegen te Kallestraat 62, 9991 Adegem wordt toegestaan.

Er wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd, adviezen aangevraagd en de behandelingstermijn van het dossier wordt met 60 dagen verlengd.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.8. OMV 2021342 - SPEYESTRAAT 32 - AANPASSEN WONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Speyestraat 32, 9990 Maldegem met als onderwerp aanpassen woning.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.9. OMV 2021347 - EDESTRAAT 6 - VERBOUWEN VAN UITBOUW WONING 2

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Edestraat 6, 9990 Maldegem met als onderwerp gelegen verbouwen van uitbouw woning 2.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.10. OMV 2021350 - KLEINE MOERWEGE 29 - HET SLOPEN VAN EEN EENGEZINSWONING EN BIJGEBOUW

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Moerwege 21, 9991 Maldegem met als onderwerp het slopen van een eengezinswoning en bijgebouw.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.11. OMV 2021357 - KRUIPUIT 33 - BOUWEN VAN EEN CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen Kruipuit 33, 9991 Maldegem met als onderwerp bouwen van een carport.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.12. OMV 2021447 - KRAAILOKERKWEG 11 - BOVENGRONDSE PROPAANGASTANK

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp plaatsen bovengrondse propaangastank te Kraailokerkweg 11, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

NM.13. OMV 2021450 - OUDE KASTEELDREEF 14 - KOFFIEBRANDERIJ

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject met als voorwerp het plaatsen van een koffiebrander gelegen te Oude Kasteeldreef 14, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

PV.1. WINTERKERMIS ADEGEM 2021 - TOEKENNING STANDPLAATSEN

 

Het college geeft toestemming aan de foorkramers tot het innemen van een standplaats ter

gelegenheid van de Winterkermis in Adegem.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

RD.1. GOEDKEURING CONCESSIE VAN GROND + KELDER

 

Een 25-jarige concessie van grond + kelder voor 2 personen op het kerkhof van Maldegem-Nieuw wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

MV.1. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/273 en van aanrekeningen 2021/564 & 2021/565 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 10 2021

 

MV.2. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/72 goed en de bestelbonlijst met de bestelbonnen 202100153 t/m 202100156 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 13/10/2021