Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 13 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 7 JUNI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.4. AANSTELLEN PROJECT CONSULTANTS - PERCEEL 1 (ONDERSTEUNING COO): GOEDKEURING BIJAKTE 2 - VERLENGING TOT 31 AUGUSTUS 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging tot 31 augustus 2022 van de opdracht 'aanstellen project consultants - perceel 1 (ondersteuning COO) goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.5. CONSULTANT STAFMEDEWERKER BURGEMEESTER EN ALGEMEEN DIRECTEUR: GOEDKEURING BIJAKTE 1 + VERLENGING TOT 31 DECEMBER 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de opdracht 'consultant stafmedewerker en algemeen directeur' goed tot 31 december 2022.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.6. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2022/162 en 2022/163 en van aanrekeningen 2022/334 & 2022/335 van de gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.7. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

De bestelbonlijst met volgende bestelbonnen ligt voor ter kennisgeving:

        Bestelbon 2022000517 tem 2022000520

        Bestelbon 2022000523

        Bestelbon 2022000531 tem 2022000532

        Bestelbon 2022000538 tem 2022000541

        Bestelbon 2022000548

 

Het college keurt de mandatenlijst met volgende mandaten goed:

        Mandaat 2022000363

        Mandaten 2022000365 tem 2022000386

        Mandaten 2022000388 tem 2022000396

        Mandaten 2022000398 tem 2022000399

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.8. INTERNE KREDIETVERSCHUIVING 2 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de interne kredietverschuiving nr. 2 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.9. KOHIER BELASTING OP ONBEBOUWDE KAVELS IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN AANSLAGJAAR 2021: VASTSTELLING EN UITVOERBAAR VERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier van de belasting op onbebouwde kavels in niet-vervallen verkavelingen aanslagjaar 2021 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van 85.616,00 euro.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.10. KOHIER 2 BELASTING OP HET INDIENEN VAN AANVRAGEN TOT OMGEVINGSVERGUNNING, AANSLAGJAAR 2022: VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het eerste kohier (februari) voor de belasting op het indienen van aanvragen tot omgevingsvergunning aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 3.293,61 euro.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

KDC.11. EVALUATIEPERIODE NIEUW RETRIBUTIEREGLEMENT

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het voorgestelde reglement te implementeren, te evalueren en terug te rapporteren naar het college na de evaluatieperiode.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.1. AANSTELLEN INTERIM MANAGER VRIJE TIJD: GOEDKEURING BIJAKTE 1: VERLENGING TOT 31/07/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de opdracht 'aanstellen interim manager vrije tijd' goed tot 31 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.2. ERKENNING MALDEGEMSE VERENIGING - CD&V MALDEGEM

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om Cd&V Maldegem te erkennen als niet-gespecifeerde Maldegemse vereniging.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.3. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

  1. De Afterwork georganiseerd op 01 juli 2022 door Tc Pc 't Lobbeke in de Vakebuurtstraat 192. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 250 op het drukste moment.
    (Datum aanvraag: 24/05/2022)
  2. De ploegvoorstelling en straatfeest georganiseerd op 19 juni 2022 door café Schouwburg ter hoogte van de Schouwburgplaats. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 750.
    (Datum aanvraag: 01/06/2022)
  3. Con Mucho Gusto georganiseerd op 19 juni 2022 door Honey Honey in de Vakekerkweg (ter hoogte van Huis Ysebaert). Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 150.
    (Datum aanvraag: 31/05/2022)

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.4. KERMIS MIDDELBURG 2022 - TOEKENNING STANDPLAATSEN KERMISATTRACTIES

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de foorkramers tot het innemen van een standplaats ter gelegenheid van Kermis Middelburg 2022.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.5. PRIJSVRAAG: AANSTELLEN STUDIEBUREAU VOOR OPMAAK VOORONTWERP HERAANLEG VOETBALCLUB FC KLEIT

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Opmaken voorontwerp heraanleg voetbalclub FC Kleit' aan Quadrant, Dorpsstraat 202, 3078 Kortenberg voor een bedrag van 6.388,80 euro incl. BTW.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.6. PRIJSVRAAG: AANSTELLEN STUDIEBUREAU VOOR OPMAAK VOORONTWERP OPTIMALISEREN SPORTPARK MALDEGEM

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht opmaken voorontwerp voor het optimaliseren van het sportpark Maldegem aan Quadrant, Dorpsstraat 202, 3078 Kortenberg voor een bedrag van 21.296,00 euro incl. BTW.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

PH.9. OVERDRACHT STANDPLAATS KERMISATTRACTIE ZOMERKERMIS KLEIT: KINDERMOLEN

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de overdracht van de vergunning standplaats kermisattractie Kindermolen voor Zomerkermis Kleit.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

SS.1. OMV 2022195 - OMMELOPER 14 - BRONBEMALING HERSTEL ZWEMBAD

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen Ommeloper 14, 9990 Maldegem met als voorwerp bronbemaling herstel zwembad.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

SS.2. OMV 2022198 - WALEWEG ZN - AANPASSEN BATTERIJEN OP EEN ZENDINSTALLATIE

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen te Waleweg ZN, 9990 Maldegem met als voorwerp aanpassen batterijen op een zendinstallatie.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

SS.3. OMV 2022199 - VULDERSTRAAT 8 - AUTOCROSSWEDSTRIJD

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegden Vulderstraat 8, 9991 Adegem met als voorwerp autocrosswedstrijd.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

SS.4. OMV 2022201 - ONDERDIJKE 22 - ONDERGRONDSE PROPAANGASTANK 2750L

 

Er wordt akte genomen van de melding van een omgevingsproject gelegen Onderdijke 22, 9991 Adegem met als voorwerp plaatsen ondergrondse propaantank van 2750 l voor verwarmingsdoeleinden.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

AL.1. AANSTELLEN INTERIM MANAGER BURGER EN WELZIJN: GOEDKEURING VERLENGING

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de verlenging van de opdracht "Aanstellen Interim Manager Burger en Welzijn" en dit tot 31 december 2022 of tot indiensttreding van de directeur Burger en Welzijn.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

AL.2. VRAGEN VANUIT MONDIALE ADVIESRAAD MALDEGEM

 

Het college gaat akkoord met de vragen vanuit de mondiale adviesraad Maldegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

AL.3. AMBTSHALVE AFVOERING UIT HET WACHTREGISTER VAN ASIELZOEKERS.

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een ambtshalve afvoering uit het wachtregister van 6 personen.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.1. AANSTELLEN EXTERNE CONSULTANT OP TIJDELIJKE BASIS VOOR DE DIENST OMGEVING: GOEDKEURING BIJAKTE 1

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de opdracht 'aanstellen externe consultant op tijdelijke basis voor de dienst omgeving' en dit tot 31 augustus 2022.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.2. AANSTELLEN EXTERNE CONSULTANTS OP TIJDELIJKE BASIS VOOR DE DIENST OMGEVING - CONTRACT 1 - GOEDKEURING BIJAKTE 2: VERLENGING TOT 31 JULI 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van de opdracht 'aanstellen externe consultants op tijdelijke basis voor de dienst omgeving' tot 31 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.3. CC DEN HOOGEN PAD SEIZOEN 2022-2023: UITBATING CAFETARIA TIJDENS GEMEENTELIJKE VOORSTELLINGEN

 

Het college beslist de beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur Maldegem en Cultuuradviesraad Maldegem inzake het uitbaten van de cafetaria in CC Den Hoogen Pad tijdens de gemeentelijke voorstellingen te verlengen voor seizoen 2022-2023.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.4. BRADERIE 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de VHMC voor het organiseren van de braderie op 19 juni 2022 van 13u tot 23u in het centrum van Maldegem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.5. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN BUTSWERVESTRAAT 64

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 7 juni 2022 voor de woning gelegen te Maldegem, Butswervestraat 64, in te willigen. De vrijstelling geldt tot en met aanslagjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.6. VRIJSTELLING LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN ADEGEM-DORP 67

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist de aanvraag tot vrijstelling van de leegstandsbelasting ingediend op 8 juni 2022 voor de woning gelegen te Adegem, Adegem-Dorp 67, in te willigen. De vrijstelling geldt voor de periode van 13 juni 2022 tot en met 13 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.7. UITBATING POP-UP PRINSEVELDDREEF 10

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.8. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN GEMEEN VELD TE MALDEGEM (AFD 3 SIE F NR. 116H)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Gemeen Veld te Maldegem (afd 3 sie F nummer 116H.).

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.9. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN URSELWEG 76 TE MALDEGEM (AFD 1 SIE C NR. 1097B, 1108A EN 1110B)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Urselweg 76 te Maldegem (afd 1 sie C nummers 1097B, 1108A en 1110B).

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.10. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VOSSENHOL TE MALDEGEM (AFD 3 SIE F NR. 377)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Vossenhol te Maldegem (afd 3 sie F nummer 377).

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.11. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VOSSENHOL TE MALDEGEM (AFD 3 SIE F NR. 378G)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Vossenhol te Maldegem (afd 3 sie F nummer 378G).

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.12. OMV 2021-16 VKA - VERKAVELING AARDENBURGKALSEIDE 334A - VERKOOPSATTEST

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelaar de voorgeschreven werken en lasten heeft uitgevoerd of de nodige financiële waarborgen heeft geleverd.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.13. OMV 2021532 - KLEINE WARMESTRAAT 15 - BOUWEN SKATEPARK - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kleine Warmestraat 15 met als onderwerp bouwen van een skatepark.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.14. OMV 2022111 - KLEITKALSEIDE 120 - ENERGETISCHE GEVELRENOVATIE VOORGEVEL EN VERBOUWING GELIJKVLOERS MEERGEZINSWONING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kleitkalseide 120 met als onderwerp energetische gevelrenovatie voorgevel en verbouwing gelijkvloers meergezinswoning.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.15. OMV 20222 VKW - 'T RIVIERENHOF 70 - WIJZIGING VAN EEN VERGUNDE VERKAVELING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te 't Rivierenhof 70 met als onderwerp het bijstellen van een verkaveling.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

NM.16. OMV 202292 - KRUISKEN 38 - REGULARISATIE UITBREIDING BIJGEBOUW EN DE AANLEG VAN EEN ZWEMBAD - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kruisken 38 met als onderwerp regularisatie uitbreiding bijgebouw en de aanleg van een zwembad.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.1. EXTERN AFDELINGSHOOFD GRONDGEBONDEN ZAKEN: GOEDKEURING BIJAKTE 3

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de opdracht 'extern afdelingshoofd grondgebonden zaken' goed tot en met 30 september 2022 of tot de indiensttreding van de directeur publieke ruimte.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.2. MEERJARIGE OVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN SIGNALISATIEMATERIAAL: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. CAD-2022-082 en de raming voor de opdracht “Meerjarige overeenkomst voor de aankoop van signalisatiemateriaal” goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.3. VERKEERSVEILIGE MAATREGELEN OUDE STAATSBAAN: GOEDKEURING GUNNING

 

De opdracht “Verkeersveilige maatregelen Oude Staatsbaan” wordt gegund aan Willemen Infra, Booiebos 4, 9031 Drongen-Gent tegen het nagerekende offertebedrag van € 207.367,30 excl. btw of € 250.914,43 incl. 21 % btw (€ 43.547,13 Btw medecontractant).

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.4. RUILOVEREENKOMST GRONDEN BLOEMESTRAAT 45

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring in de eerstvolgende gemeenteraad, principieel akkoord met de ruilovereenkomst grond/ grond in de Bloemendaellelaan met cv Fluvius.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.5. SPAM 9 SAN. BEGIJNEWATERGANG - WL RAPENBRUGSTRAAT

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de netaanpassing van het waterleidingsnet (ontdubbeling leidingen) in de Rapenbrugstraat goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.6. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE INVOER VAN EEN EENRICHTINGSVERKEER OP DE WEG TUSSEN DE KRUIPUIT EN DE LEENDREEF (LIEVEGEM) NAAR AANLEIDING VAN DE INRICHTING VAN EEN SPEELSTRAAT IN DE LANGESTRAAT (LIEVEGEM) VAN JULI TOT EIND AUGUSTUS 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tijdelijke politieverordening betreffende de invoer van een eenrichtingsverkeer op de weg gelegen tussen Kruipuit en Leendreef (Lievegem) naar aanleiding van de inrichting van een speelstraat in de Langestraat in Lievegem, vanaf juli tot eind augustus 2022, goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.7. HUUR EN ONDERHOUD ANTI-VUILMATTEN: GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. CAD-2022-079 van 27 april 2022 en de raming voor de opdracht “Huur en onderhoud anti-vuilmatten” goed.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.8. PRIJSVRAAG: EXPLOSIEVEILIG MAKEN ATEXRUIMTE

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht 'Explosieveilig maken van atexruimte' aan Leza Belgium voor een bedrag van 13.623,40 euro.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.9. GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST ACME - VERLENGING

 

De bestaande gebruiksovereenkomst met vzw ACME afdeling Maldegem betreffende de atletiekaccommodatie 'M. De Waelestadion' gelegen langsheen de Bloemestraat te Maldegem, wordt ongewijzigd verder gezet voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.10. GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST BORUSSIA VAKE - VERLENGING

 

De bestaande gebruiksovereenkomst met Borussia Vake betreffende de sportinfrastructuur, gelegen langsheen de Gidsenlaan te Maldegem wordt verder gezet voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.11. GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST DE PAPAVER LOKAAL OUD GEMEENTEHUIS TE ADEGEM.

 

De bestaande gebruiksovereenkomst met het schoolbestuur van basisschool de Papaver betreffende een deel van het gelijkvloers van het Oude Gemeentehuis, Adegem-dorp 28 te Adegem wordt ongewijzigd verder gezet voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 13 06 2022

 

DV.12. GEMEENTEPATRIMONIUM - GEBRUIKSOVEREENKOMST KSVK MALDEGEM

 

De bestaande gebruiksovereenkomst met KSVK Maldegem vzw betreffende de voetbalaccommodatie, gelegen tussen de Bloemestraat en de Kleine Warmestraat te Maldegem, wordt ongewijzigd verder gezet voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 21/06/2022