Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 19 07 2022

Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.1. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 12 JULI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.2. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2022/193 en van aanrekeningen 2022/412 & 2022/413 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.3. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

De bestelbonlijst met volgende bestelbonnen ligt voor ter kennisgeving:

        2022000650

        2022000664

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de mandatenlijst met volgende mandaten goed:

        2022000477 t/m 2022000478

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.4. KOHIER 1 BELASTING OP GEBOUWEN EN WONINGEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER 2022: VASTSTELLING EN UITVOERBAARVERKLARING

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het eerste belastingkohier voor gebouwen en woningen opgenomen in het leegstandsregister voor het aanslagjaar 2022 vast en verklaart het uitvoerbaar voor het bedrag van 57.000,00 euro.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.5. LEEGSTANDSBELASTING VOOR DE WONING GELEGEN PRINS BOUDEWIJNLAAN 19

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist uitstel te geven tot eind oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

KDC.6. VERLENGING TIJDELIJKE MAATREGEL OP DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN MALDEGEMSE JEUGD-, SPORT-, SENIOREN- EN CULTUURVERENIGINGEN VOOR WERKJAAR 2021 - 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om de vraag tot verlenging van de tijdelijke maatregel op de toekenning van de niet-nominatieve subsidies voor te leggen aan de gemeenteraad van september.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVRAGEN EVENEMENTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende evenement-aanvragen goed:

 

 

Het Multicultureel Festival georganiseerd op zondag 28 augustus 2022 door OCMW Maldegem in het Sint-Annapark. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 1.200.
(Datum aanvraag: 25/05/2022)

 

Tour de Sala georganiseerd op zaterdag 23 juli 2022 door Café De Salastraete in Kleit, met start en aankomst Urselweg 47. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 700.
(Datum aanvraag: 20/06/2022)

 

Nacht van de Sala georganiseerd op woensdag 27 juli 2022 door Café De Salastraete, Urselweg 47, Maldegem-Kleit. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 500.
(Datum aanvraag: 20/06/2022)

 

Cour Cara 2022 georganiseerd op vrijdag 12 augustus 2022 door De Carafan op een weide, Burchtstraat 14 te Maldegem. Het aantal verwachte bezoekers bedraagt 150.
(Datum aanvraag: 22/06/2022)

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

PH.2. KUMA - SCHOOLJAAR 2022-2023 - ONDERWIJZEND PERSONEEL AANSTELLING TER VERVANGING - ACTIEVE HERINDIENSTTREDING

 

Een leerkracht wordt, ter vervanging van een ander personeelslid van de KuMa, aangesteld als directeur DKO.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

PH.3. KUMA -  ONDERWIJZEND PERSONEEL - SCHOOLJAAR 2022-2023 - VERLOF TIJDELIJKE ANDERE OPDRACHT - AFWEZIGHEID VOOR VERMINDERDE PRESTATIES -

 

Aan een leerkracht van KuMa wordt een verlof tijdelijke andere opdracht en afwezigheid voor verminderde prestatie toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

PH.4. KUMA - SCHOOLJAAR 2022-2023 - ONDERWIJZEND PERSONEEL - VERLOF TIJDELIJK ANDERE OPDRACHT -

 

Aan een leerkracht van KuMa wordt een verlof tijdelijke andere opdracht toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

SS.1. OMV 2022267 - MELDING STOPZETTING LANDBOUWBEDRIJF - HELLE 13

 

Er wordt akte genomen van de melding van stopzetting van een landbouwbedrijf gele­gen te Helle 13.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

SS.2. ONTWERP LOKAAL MATERIALENPLAN 2023 - 2030

 

Het college van burgemeester en schepenen treedt de nota van IVM met bemerkingen op het Lokaal Materialenplan 2023 - 2030 bij en dient deze in in kader van het openbaar onderzoek van Lokaal Materialenplan 2023 - 2030.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

SS.3. VOORLOPIGE SAMENSTELLING AFVALOPHAALKALENDER 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige samenstelling voor de afvalophaalkalender 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

SS.4. KENNISNAME VERSLAG LWO MALDEGEM 24/06/2022 -- LOKALE WOONTOETS: CBO- 2021 – ADEGEM, ADEGEM-DORP - RINGBAAN

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het lokaal woonoverleg Maldegem dd. 24 juni 2022 en geeft ongunstig advies in het kader van de lokale woontoets betreffende het project voorgesteld door Ascot.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

AL.1. GOEDKEUREN CONCESSIE

 

Een 25-jarige concessie van columbariumnis voor 2 personen op het kerkhof van Kleit wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

AL.2. GOEDKEUREN GRONDCONCESSIE

 

Een verlenging van 25 extra jaren van een grondconcessie voor 2 personen op het kerkhof van Adegem wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

AL.3. GOEDKEUREN GRONDCONCESSIE

 

Een 25-jarige concessie van volle grond voor 2 personen op het kerkhof van Adegem wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

AL.4. GOEDKEURING CONCESSIE COLUMBARIUMNISSEN

 

Een 25-jarige concessie van columbariumnis voor 2 personen op het kerkhof van Donk wordt toegestaan.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.1. VRAAG VAN IOED MEETJESLAND TOT ONDERSTEUNING VAN PROEFPROJECT ROND ARCHEOLOGISCHE VONDSTENVERWERKING NAAR AANLEIDING VAN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN OUD SCHEPEN- EN STADSHUIS

 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het proefproject rond archeologische vondstenverwerking van de IOED Meetjesland voor de regio in Maldegem.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.2. AANVRAAG TOELATING VOOR INNAME OPENBAAR DOMEIN VOOR AMBULANTE HANDEL

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor inname van het openbaar domein op het Vredesplein voor ambulante handel.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.3. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN KLEINE BOGAARDESTRAAT TE MALDEGEM (AFD 2 SIE D NR. 20F, 21F, 23E, 23G EN 25L)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Kleine Bogaardestraat te Maldegem (afd 2 sie D nummers 20F, 21F, 23E, 23G en 25L).

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.4. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN PRINS BOUDEWIJNLAAN 14 TE MALDEGEM (AFD 5 SIE B NR. 22D EN 30H)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Prins Boudewijnlaan 14 te Maldegem (afd 5 sie B nummers 22C en 30H).

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.5. OMV 2021533 -  NIEUWSTRAAT 13 - HET VERBOUWEN VAN EEN HANDELSWONING TOT COHOUSING MET 3 WOONGELEGENHEDEN - GEDEELTELIJK VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Nieuwstraat 13 voor het verbouwen van een handelswoning tot cohousing met drie woongelegenheden.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.6. OMV 2022106 - KRUIPUIT ZN - HET OPRICHTEN VAN EEN VRIJSTAANDE EENGEZINSWONING, EEN BIJGEBOUW EN EEN ZWEMBAD - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kruipuit zn voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning, een bijgebouw en een zwembad.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.7. OMV 2022132 - SPEYESTRAAT 74A - REGULARISATIE INRICHTING EN EXPLOITATIE HONDENKENNEL VOOR MAXIMUM 10 DIEREN - ONGUNSTIG

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor een project gelegen te Speyestraat 74a met als ontwerp de regularisatie van een inrichting en exploitatie van een hondenkennel voor maximum 10 dieren;

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.8. OMV 2022146 - KLEINE KATSWEG 14 - AFBREKEN EN OPNIEUW OPBOUWEN VAN DE BESTAANDE BERGING BIJ DE GARAGE - GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Kleine Katsweg 14 voor het afbreken en opnieuw opbouwen van de bestaande berging bij de garage.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.9. OMV 2022154 - BROUWERSHOEK 2 - BOUWEN VAN EEN TUINHUIS - VERGUNNING

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Brouwershoek 2 voor het bouwen van een tuinhuis.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.10. OMV 2022161 -STAATSBAAN 91 - BOUWEN NIEUW KANTOORGEBOUW NA AFBRAAK BESTAAND KANTOORGEBOUW - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Staatsbaan 91 voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw na afbraak bestaand kantoorgebouw.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.11. OMV 2022167 - OUDSTRIJDERSLAAN 45 - AFBRAAK BESTAANDE OVERKAPPING EN PLAATSEN NIEUWE OVERKAPPING - GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt gunstig verleend voor een project gelegen te Oudstrijderslaan 45 voor de afbraak van een bestaande overkapping en het plaatsen van een nieuwe overkapping.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.12. OMV 2022169 - NIEUWSTRAAT 21 - HET VERBOUWEN VAN EEN HANDELSRUIMTE EN BAKKERIJ - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Nieuwstraat 21 voor het verbouwen van een handelsruimte (winkelruimte en bakkerij).

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.13. OMV 202259 - BOGAARDESTRAAT 230C - HET UITBREIDEN VAN EEN LOODS EN NIEUWE BUITENAANLEG - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Bogaardestraat 230c voor het uitbreiden van een loods en een nieuwe buitenaanleg.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.14. OMV 202282 - VAKEBUURTSTRAAT 310 - HET SLOPEN, HERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN DE BESTAANDE WONING EN HET SLOPEN VAN DE 2 DICHTSBIJGELEGEN BIJGEBOUWEN - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen te Vakebuurtstraat 310 voor het slopen, herbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en het slopen van de 2 dichtstbijgelegen bijgebouwen.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

NM.15. OMV 202295 - KRAWEG 9 - SLOPEN BERGING EN BOUWEN NIEUWE BERGING - ONGUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend voor een project gelegen te Kraweg 9 voor het slopen van een berging en het bouwen van een nieuwe berging.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

DV.1. RAAMOVEREENKOMST VOOR UITVOEREN OP AFROEP VAN DIVERSE DAKWERKEN: GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN, GUNNINGSWIJZE EN UIT TE NODIGEN FIRMA'S

 

Het bestek met nr. CAD-2022-087 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor uitvoeren op afroep van diverse dakwerken”worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 123.966,93 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21 % btw (€ 26.033,07 Btw medecontractant) over een periode van drie jaar

 

Publicatiedatum: 26/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 07 2022

 

DV.2. PATRIMONIUM - TERREINEN VAN DEN BOSSCHE KLEIT - BEZETTING TER BEDE

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het afsluiten van een overeenkomst van bezetting ter bede.

 

Publicatiedatum: 26/07/2022