Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 25 07 2022

Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

KDC.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

KDC.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 19 JULI 2022

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2022 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

PH.1. GOEDKEURING AANVULLING VERGUNNING COULEURS DEVIE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvullende vergunning goed.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

PH.2. EVALUATIE ANTIEK - EN ROMMELMARKT OP 17 JULI 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van de vastgestelde feiten, om geen toestemming meer te verlenen aan de organisator om op de site van CC Den Hoogen Pad een antiek- en rommelmarkt te organiseren.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

SS.1. OMV 2022284 - EXPLOITATIE FEESTZAAL - NOORDSTRAAT 64-70

 

Dit punt wordt verdaagd.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.1. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN BROEKHUIZESTRAAT TE MALDEGEM (AFD 1 SIE B NR. 1751B EN 1751C)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Vakebuurtstraat te Maldegem (afd 3 sie H nummer 995 F3).

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.2. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN VAKEBUURTSTRAAT TE MALDEGEM (AFD 3 SIE H NR. 995 F3)

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies betreffende het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Vakebuurtstraat te Maldegem (afd 3 sie H nummer 995 F3).

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.3. OMV 2021459 - KONING LEOPOLDLAAN 3 - AFBRAAK BESTAANDE BEBOUWING EN CONSTRUCTIES, ROOIEN VAN HOOGSTAMMIGE BOMEN, NIEUWBOUW VAN TWEE HANDELSRUIMTES, FITNESS EN BIJHORENDE PARKEERGARAGE EN TERREINAANLEG - VOORWAARDELIJK GUNSTIG ADVIES DEPUTATIE

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd naar de Deputatie voor een project gelegen te Koning Leopoldlaan 3 voor de afbraak van bestaande bebouwing en constructies, rooien van hoogstammige bomen, nieuwbouw van twee handelsruimtes, fitness en bijhorende parkeergarage en terreinaanleg.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.4. OMV 2022114 - KALLESTRAAT 64A - HET BOUWEN VAN EEN NIEUWBOUWWONING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kallestraat 64a voor het bouwen van een nieuwbouwwoning.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.5. OMV 2022168 - KLEINE BOGAARDESTRAAT 2 - BOUWEN VAN EEN CARPORT VOOR EEN CARAVAN EN TUINBERGING - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Kleine Bogaardestraat 2 voor het bouwen van een carport voor een caravan en een tuinberging.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.6. OMV 2022177 - FRANCIS DE MEEUSLAAN 8 - PLAATSEN VAN EEN GEPREFABRICEERDE BETONNEN HOOGSPANNINGSCABINE VOOR OPENBAAR NU MET TRANSFORMATOR 630KVA - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen te Francis de Meeuslaan 8 voor het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut met transformator 630kVA.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.7. OMV 2022178 - NIEUWSTRAAT 51 - VERBOUWEN VAN EEN TUSSENWONING MET ANNEX TOT EEN BISTRO OP GELIJKVLOERS EN EEN APPARTEMENT OP DE VERDIEPING EN AANLEG OMGEVING - VOORWAARDELIJKE VERGUNNING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Nieuwstraat 51 voor het verbouwen van een tussenwoning met annex tot een bistro op gelijkvloers en een appartement op de verdiepen en de aanleg van de omgeving.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 07 2022

 

NM.8. OMV 2022202 - OUDE BURKELSLAG ZN - PLAATSEN VAN EEN GEPREFABRICEERDE BETONNEN HOOGSPANNINGSCABINE VOOR OPENBAAR NUT - VOORWAARDELIJK GUNSTIG

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk gunstig verleend voor een project gelegen te Oude Burkelslag zn voor het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut.

 

Publicatiedatum: 10/08/2022