Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 16 08 2021

Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

BV.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 9 AUGUSTUS 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.1. OMV 2020516 - URSELWEG 116B - AANLEGGEN BETONWANDEN ZONE VOORDROOG, BOUWEN NIEUWE PAARDENSTAL, VERWIJDEREN WOONUNIT, REGULARISEREN ZWEMBAD, HOUTEN TERRAS, KLINKERVERHARDING, LONGEERPISTE EN LUIFEL

 

Het schepencollege verleent ongunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag met als onderwerp aanleggen betonwanden zone voordroog, bouwen nieuwe paardenstal, verwijderen woonunit, regulariseren zwembad, houten terras, klinkerverharding, longeerpiste en luifel gelegen Urselweg 116B, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.2. OMV 2020559 - KONINGIN ASTRIDLAAN ZN - GROEPSWONINGBOUWPROJECT MET 177 FLATS EN 9 GRONDGEBONDEN WONINGEN, GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES MET OMGEVINGSAANLEG

 

Het schepencollege verleent ongunstig advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag met als onderwerp groepswoningbouwproject met 177 flats en 9 grondgebonden woningen, gemeenschappelijke ruimtes met omgevingsaanleg gelegen Koningin Astridlaan zn, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.3. OMV 2021171 - AARDENBURGKALSEIDE 301A EN 301 - TRANSFORMATORCABINE

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Aardenburgkalseide 301A en 301, 9990 Maldegem met als onderwerp transformatorcabine.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.4. OMV 2021172 - KLEITKALSEIDE 81 - SLOPEN VAN OUD SCHOOLGEBOUW EN NIEUWBOUW

 

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor een project gelegen Kleitkalseide 81, 9990 Maldegem met als onderwerp slopen van oud schoolgebouw en nieuwbouw.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.5. OMV 2021174 - DOKTER HERREBAUTLAAN 2 - RENOVATIE VAN EENGEZINSWONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Dokter Herrebautlaan 2, 9991 Maldegem met als onderwerp renovatie van eengezinswoning.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.6. OMV 2021176 - GIDSENLAAN 88 - BOUWEN VAN EEN WONING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Gidsenlaan 88, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van een woning.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.7. OMV 2021179 - HEIRWEG 17 - VERBOUWEN EENGEZINSWONING, SLOPEN BEBOUWING ACHTER DE WONING + CARPORT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Heirweg 17, 9990 Maldegem met als onderwerp verbouwen eengezinswoning slopen bebouwing achter de woning + carport.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.8. OMV 2021265 - KROMMEWEGE ZN - VELLEN VAN HOOGSTAMMIGE BOMEN

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een project gelegen Krommewege zn, 9990 Maldegem met als onderwerp vellen van hoogstammige bomen.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

NM.9. OMV 20217 - ZWEPE ZN - VERKAVELINGSAANVRAAG VOOR 1 KAVEL BOUWGROND IN OPEN BEBOUWING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Zwepe zn, 9991 Maldegem met als onderwerp verkavelingsaanvraag voor 1 kavel bouwgrond in open bebouwing.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

RD.1. VERGUNNING VOOR EEN OPSLAGPLAATS TYPE "E" VOOR FEESTVUURWERK - KONING LEOPOLDLAAN 101

 

Het schepencollege verleend een vergunning voor een opslagplaats type “E” voor feestvuurwerk tot 4 kg pyrotechnische sas te Koning Leopoldlaan 101, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

JV.1. MACHTIGING VERNIEUWEN OPRIT KLEINE BUURTSTRAAT 10

 

Het college verleent een machtiging voor het vernieuwen van de oprit van de woning Kleine Buurtstraat 10.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

MV.1. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/ 224 en 2021/227en van aanrekeningen 2021/462, 2021/463 en 2021/464 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 16 08 2021

 

MV.2. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/58 goed en de bestelbonlijst met bestelbonnen 202100120 t.e.m. 202100122 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021