Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van het College van Burgemeester en schepenen van 09 08 2021

Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

BV.1. DIGITALE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 

Het college van burgemeester en schepenen vergadert heden in een digitale vergadering.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

BV.2. GOEDKEURING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 2 AUGUSTUS 2021

 

De besluitenlijst van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 augustus 2021 wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.1. VOORSTEL TOT SPLITSING GRONDEN GELEGEN KLEITKALSEIDE 82A TE MALDEGEM (AFD 2 SIE D NR. 1136W EN 1136X)

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het attest en plan van verdeling van de grond gelegen Kleitkalseide 82A te Maldegem (afd 2 sie D nummers 1336W en 1336X).

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.2. OMV 2019114 - VAKEBUURTSTRAAT 281 - VERLENGING GEDEELTELIJKE PROEFVERGUNNING

 

De op proef verleende omgevingsvergunning voor een project gelegen Vakebuurtstraat 281, 9990 Maldegem wordt definitief verleend.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.3. OMV 2021111 - KLEITKALSEIDE 6 EN 6A - REORGANISATIE TUINBOUWBEDRIJF

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Kleitkalseide 6 en 6A, 9990 Maldegem met als onderwerp reorganisatie tuinbouwbedrijf.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.4. OMV 2021165 - KROMMEWEGE 2C - PLAATSEN TERRASOVERKAPPING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Krommewege 2C, 9990 Maldegem met als onderwerp plaatsen terrasoverkapping.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.5. OMV 2021166 - VALEER VAN KERKHOVELAAN 5 - BOUWEN VAN TUINBERGING EN OVERDEKT TERRAS

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Valeer van Kerkhovelaan 5, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van tuinberging en overdekt terras.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.6. OMV 2021202 - KONINGIN ASTRIDLAAN 61 EN 67/1-02 - SAMENVOEGEN VAN EEN HANDELSGELIJKVLOERS EN APPARTEMENT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Koningin Astridlaan 61 en 67/1-02, 9990 Maldegem met als onderwerp samenvoegen van een handelsgelijkvloers en appartement.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.7. OMV 2021215 - HALLEDREEF 13 - BOUWEN VAN BIJGEBOUW MET OVERDEKT TERRAS EN TUINBERGING, ROOIEN HOOGSTAMMIGE BOOM MET HERAANPLANT

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Halledreef 13, 9990 Maldegem met als onderwerp bouwen van tuinberging met overdekt terras, rooien hoogstammige boom met heraanplant.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.8. OMV 2021249 - HOORNSTRAAT 15 - RENOVATIE SCHUUR VOOR LANDBOUWDOELEINDEN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Hoornstraat 15, 9992 Maldegem met als onderwerp renovatie schuur voor landbouwdoeleinden.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.9. OMV 2021253 - SPANJAARDSHOEK 60B - HET BOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE ÉÉNGEZINSWONING, BIJGEBOUW (TUINBERGING EN OVERDEKT TERRAS) EN ZWEMBAD

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Spanjaardshoek 60B, 9991 Maldegem met als onderwerp het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning, bijgebouw (tuinberging en overdekt terras) en zwembad.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.10. OMV 2021254 - OUDE STAATSBAAN 65 - VERWIJDEREN VERHARDINGEN, BOUWEN GARAGE, AANLEG OPRIT VOOR WAGEN EN VRACHTWAGEN, PLAATSEN WADI, NIEUWE GEVELSTEEN WONING, VELLEN VAN NAALDBOMEN EN SLOPEN VRIJSTAAND GEBOUW

 

De omgevingsvergunning wordt gedeeltelijk voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Oude Staatsbaan 65, 9991 Maldegem met als onderwerp verwijderen verhardingen, bouwen garage, aanleg oprit voor wagen en vrachtwagen, plaatsen wadi, nieuwe gevelsteen woning, vellen van naaldbomen en slopen vrijstaand gebouw.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.11. OMV 2021260 - OUDE WEG 10 - SLOPEN WONING + BIJGEBOUWEN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Oude Weg 10, 9991 Maldegem met als onderwerp slopen woning + bijgebouwen.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.12. OMV 2021287 - OUDE GENTWEG ZN - HET BOUWEN VAN DRIE EENGEZINSWONINGEN (KOPPELWONINGEN) EN VIER BIJGEBOUWEN

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk verleend voor een project gelegen Oude Gentweg zn, 9990 Maldegem met als onderwerp het bouwen van drie eengezinswoningen (koppelwoningen) en vier bijgebouwen.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

NM.13. OMV 20216 VKW - BOGAARDESTRAAT 228A - VERKAVELINGSBIJSTELLING VOOR HERINDELEN HUIDIGE VERKAVELING NAAR 3 KAVELS VOOR OPEN BEBOUWING

 

De omgevingsvergunning wordt voorwaardelijk vergund voor een project gelegen Bogaardestraat 228A, 9990 Maldegem met als onderwerp verkavelingsbijstelling voor herindelen huidige verkaveling naar 3 kavels voor open bebouwing.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

PV.1. COULEURS DEVIE - WIJZIGING DATUM - VRAAG TOELATING VUURWERKSHOW EN AFWIJKING AFBOUWSCHEMA

 

Het college geeft toestemming aan Couleurs Devie om:

 

          de organisatie van Couleurs Devie te verplaatsen naar 20 augustus 2021.

 

          af te wijken van de geluidsnormen.

 

          i.s.m. Caffero Event fireworks en special effects om in de nacht van 20 augustus 2021 op 21 augustus 2021 tussen 00u30 en 01u00 geluidsarm en diervriendelijk (zonder ontploffingen in de lucht) spektakelvuurwerk (categorie T1 en T2 theatervuurwerk en categorie F2 cakeboxen) te ontbranden.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

MV.1. GOEDKEUREN LIJSTEN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN

 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de lijsten van bestelbonnen 2021/215 & 2012/216 en van aanrekeningen 2021/446, 2021/447 & 2021/448 van de Gemeente goed.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 09 08 2021

 

MV.2. POLITIE GOEDKEUREN BESTELBONNEN EN AANREKENINGEN.

 

Het college keurt de mandatenlijst 2021/51 goed en de bestelbonlijst met bestelbonnen 202100113 t.e.m. 202100118 ligt voor ter kennisgeving.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021