Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen Burgemeester besluiten van 13 09 2021 tot 20 09 2021

Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

.1. OPHEFFING VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSORGANEN TIJDENS DE CORONACRISIS EN VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE MAATREGELEN

 

Het besluit van de burgemeester van 22 september 2020 en het besluit van de burgemeester van 21 oktober 2020 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de coronacrisis worden opgeheven vanaf heden.

Zolang de regels van social distancing van belang blijven in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, worden de vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW georganiseerd met inachtname van de nodige maatregelen voor social distancing.

De vergaderingen zullen doorgaan in de gemeentelijke zaal K-ba met een beperking van het publieksaantal tot maximum 30 personen.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 09 2021

 

.2. TOESTEMMING EVENEMENTENBEWAKING STREEKBIERENAVOND EN PARKFUIF 2021

 

De burgemeester oordeelt dat de vereniging aan alle wettelijke voorwaarden voldoet wat betreft niet-vergunde interne bewakingsdiensten en gebruik mag maken van het uitzonderingsregime voor organiserende verenigingen voor een soepele organisatie van toezicht en controle bij het niet-commerciële evenement Streekbierenavond en Parkfuif op 17 en 18 september 2021.

 

De burgemeester verleent toestemming aan 11 personen voor de bewakingsactiviteit die bestaat uit een statische bewaking van goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement, tijdens het evenement Streekbierenavond en Parkfuif op datum 17 en 18 september 2021.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021