Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen Burgemeester besluiten van 09 08 2021 tot 30 08 2021

Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

.1. LOKALE POLITIE - BENOEMING ADVISEUR - DIENSTHOOFD STEUN

 

Benoeming Jana Strubbe als adviseur diensthoofd steun.

 

Publicatiedatum: 31/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

.2. OPHEFFING VAN HET POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER TOT HET BEPALEN VAN PLAATSEN EN STRATEN WAAR EEN MONDMASKERVERPLICHTING GELDT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONA-VIRUS COVID-19

 

Het politiebesluit van de burgemeester van 12 oktober 2020 betreffende het bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geldt in de strijd tegen het corona-virus COVID-19 wordt opgeheven vanaf 1 september 2021.

 

Publicatiedatum: 31/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 08 2021

 

.3. BESLISSING WONING NIET ONGESCHIKT EN NIET ONBEWOONBAAR

(CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021): NOORDSTRAAT 111 BUS B/003

 

De burgemeester beslist dat de woning gelegen Noordstraat 111 bus B003, 9990 Maldegem niet ongeschikt en niet onbewoonbaar is.

 

Publicatiedatum: 31/08/2021