Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen Burgemeester besluiten van 20 06 2022 tot 27 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

1. BESLUIT TOT ONGESCHIKTVERKLARING VAN DE WONING TE KLEITKALSEIDE 113, 9990 MALDEGEM

(CONFORM ARTIKEL 3.12 VAN DE VLAAMSE CODEX WONEN VAN 2021)

 

De woning gelegen te Kleitkalseide 113, 9990 Maldegem wordt ongeschikt verklaard.

 

Publicatiedatum: 29/06/2022
Overzicht punten

Zitting van 27 06 2022

 

2. TOESTEMMING EVENEMENTENBEWAKING SUMMER PARTY 2022 (MOLENTJES KERMIS)

 

De burgemeester verleent toestemming aan 9 personen voor de bewakingsactiviteit die bestaat uit een statische bewaking van goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement, tijdens het evenement Summer Party op datum 25 juni 2022 te Kleine Warmestraat 15, 9990 Maldegem.

 

Publicatiedatum: 29/06/2022