Lijst met beknopte omschrijving van de getroffen besluiten van de raad van bestuur van 21 06 2022

Overzicht punten

Zitting van 21 06 2022

 

1. GOEDKEURING NOTULEN RVB AGB VAN 25 APRIL 2022

 

De notulen van de Raad van Bestuur van het AGB van 25 april 2022 worden goedgekeurd. 

 

Publicatiedatum: 19/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 06 2022

 

2. AGB - VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2021

 

De raad van bestuur stelt de jaarrekening per 31/12/2021 van het autonoom gemeentebedrijf Maldegem vast. De raad van bestuur stelt het jaarverslag van het AGB Maldegem voor het boekjaar 2021 vast.De raad van bestuur stelt het uit te keren dividend voor het boekjaar 2021 voor de gemeente Maldegem vast op 82.123,56 euro.

 

Publicatiedatum: 19/07/2022
Overzicht punten

Zitting van 21 06 2022

 

3. PATRIMONIUM - ONTWERP & BOUW VAN EEN CULTUREEL CENTRUM EN ONDERGRONDSE PARKING IN HET CENTRUM VAN MALDEGEM  - STOPZETTING PROCEDURE.

 

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem beslist om op basis van voormelde motieven de lopende (plaatsings)procedure inzake het ontwerpen en bouwen van een cultureel centrum en ondergrondse parking in het centrum van Maldegem stop te zetten.

 

Publicatiedatum: 19/07/2022